Vanaf de zijlijn

,

Elsje Pot

Wat zal ik kiezen bij veertig jaar: mijn leeftijd of 40 jaar geleden? Ik ben aan het rekenen, 40 jaar geleden studeerde ik nog (1981/2), ik was bezig mijn kerkelijke opleiding af te ronden. En toen ik 40 was, waar was ik toen mee bezig? Ik had twee jonge kinderen en werkte in mijn tweede gemeente. Allerlei herinneringen komen boven, waar zal ik over schrijven?

Ik kies voor 40 jaar geleden, ik woonde op kamers aan de Singel in Amsterdam, midden in het centrum, het gedeelte waar de bloemenmarkt is. Als je uit het raam keek zag je de Munttoren rechts en links het Koningsplein. Ik kon lopend naar de faculteit op de Herengracht. Het was de tijd van de krakersrellen, antikernwapendemonstraties, de tweede feministische golf en de voor mij pijnlijke ontdekking dat een baan als predikant niet vanzelfsprekend was voor een vrouw.

Tijdens mijn stage in een wijkgemeente in Amsterdam riep een preek van mij zoveel op, dat een groep gemeenteleden in de pen klom en een boze brief aan de kerkenraad stuurde met het verzoek om ervoor te zorgen dat ik nooit meer de gelegenheid tot preken zou krijgen. De hoogleraar christelijke ethiek Wessel Verdonk (helaas veel te jong gestorven), vond het een mooi leermoment en adviseerde mij om het gesprek aan te gaan. Zo geschiedde.

Ik realiseer me dat ik inmiddels hard op weg ben naar het einde van mijn carrière, die toen nog beginnen moest. Ik zal de pensioengerechtigde leeftijd bereiken voor ik 40 jaar heb kunnen volmaken.