Vanaf de zijlijn

,

Elsje Pot

Als ik niet weet wat ik met het thema voor ‘vanaf de zijlijn’ moet beginnen, zoek ik het in het woordenboek op, of ik snuffel in liedteksten en af en toe kijk ik of het woord in de bijbel voorkomt. En gelukkig, ik tref het, in de NBV21 staat het 3 keer, maar in alle andere vertalingen staat het woordje ‘mildheid’ alleen in 2 Korinthiërs 10 vers 1. Dat maakt de keus overzichtelijk.

‘Ik, Paulus, die me volgens zeggen zo bedeesd gedraag wanneer ik bij u ben en alleen uit de verte flink doe tegen u, ik doe een beroep op u in naam van de zachtmoedigheid en mildheid van Christus.’

En vervolgens gaat Paulus verder door te zeggen dat hij hoopt dat strenger optreden niet nodig zal zijn. En dan volgt er een stukje retoriek dat begint met de opmerking “we vechten niet met aardse middelen”. Het is verbazingwekkend (of niet?) dat daarna de woorden: wapens, strijd, krijgsgevangene, bolwerken, verschansing, neerhalen, onderwerpen, paraat staan en straffen, je om de oren vliegen. Voor iemand die een beroep doet op de mildheid van Christus, lijkt me het een nogal militant taalgebruik.

Het is trouwens de vraag of Jezus werkelijk zo mild was. Als de wrakende God van het eerste testament het in een gesprek verloor van de liefdevolle Jezus van het tweede, legde ik mijn gesprekspartners uitspraken voor uit beide testamenten. Zij moesten aangeven uit welk deel van de bijbel de teksten kwamen, dat bleek nog niet zo eenvoudig.