Opvang asielzoekers

Zoals u waarschijnlijk weet is er momenteel in ons land een groot tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. Ons landelijke kerk wil graag meewerken aan het (voorlopig) oplossen van dit probleem en steunt de oproep van INLIA (het netwerk voor lokale initiatieven met asielzoekers) om opvangplekken open te stellen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan leegstaande kerkgebouwen en pastorieën. Als PGA beschikken we helaas niet over deze leegstaande ruimten – maar u of iemand uw omgeving heeft misschien wel een (vakantie)huis dat beschikbaar is, of u weet een andere ruimte die geschikt zou kunnen zijn.
In principe is deze opvang voor niet langer dan een half jaar, maar met een kortere periode kan ook al iemand geholpen worden. Mocht u ruimte hebben of weten, dan kunt u mailen naar crisisopvang@inlia-projecten.nl.

website inlia

ds. Monique Maan