Artikelen door

,

Bericht voor thuisblijvers, 18 april

uit ‘Laudato si’ van paus Franciscus   God van liefde, toon ons onze plaats in deze wereld als instrument van Uw genegenheid voor alle wezens van deze aarde, omdat geen enkel door U vergeten wordt.   Verlicht de machthebbers en geldbezitters opdat zij zich hoeden voor de zonde van onverschilligheid, het algemeen welzijn liefhebben, de […]

,

Bericht voor thuisblijvers, 17 april

Arjen Hiemstra Als ik aan de schepping denk, dan denk ik aan psalm 8: ‘Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde’. Als beginnend predikant schreef ik er ooit een preek over, en zoals dat gaat als je als beginnend predikant tevreden bent over een preek die je geschreven hebt: die […]

,

Bericht voor thuisblijvers, 15 april

Kees van Keulen Het zal inmiddels duidelijk zijn: wij helpen deze aarde, de natuur en de leefbaarheid naar z’n grootje, en dan vooral wij in het Westen. We zijn niet bereid grootschalig in te leveren en onze levensgewoonten rigoureus aan te passen om te redden wat te redden is. De regering treft alleen maar maatregelen […]

,

Bericht voor thuisblijvers, 13 april

Monique Maan In de afgelopen jaren zijn mijn echtgenoot en ik op allerlei manieren bezig geweest ons huis en tuin milieuvriendelijker te maken. Van zonnepanelen op het dak tot een sedumplantjes op het schuurtje. In de tuin is een deel van de tegels vervangen door gras en aan de schutting hangen insectenhotels, waar op de […]

,

Bericht voor thuisblijvers, 12 april

De serie over de ‘werken van barmhartigheid’ besluiten we met het thema ‘zorg van de schepping’. Sinds enige tijd noemt men dit wel het achtste werk van barmhartigheid. Dat heeft zeker iets te maken met de huidige paus Franciscus. In 2015 schreef hij zijn encycliek ‘Laudato si’ over de zorg voor ons gemeen­schap­pelijk huis: de […]

,

Bericht voor thuisblijvers, 11 april

Johannes Kon Ooit zat ik in de gevangenis – nou ja het Huis van Bewaring Arnhem, later bekend als de Koepelgevangenis. 2 dagen straf wegens het gebruiken van art. 7 van de Grondwet : Vrijheid van meningsuiting – in woord en in geschrifte. Oftewel het plakken van affiches over “Geen oorlogsspeelgoed met Sinterklaas”.  No hard […]

,

Bericht voor thuisblijvers, 10 april

Elsje Pot Gevangenen bezoeken, is ingewikkeld: je komt er niet zomaar in, in een gevangenis. Dat ondervond ik gedurende de jaren toen ik één of twee keer per jaar in de Koepelgevangenis preekte: van tevoren aanmelden, identificatie mee, spullen scannen en zelf door een poortje en dan alle deuren die eerst opengemaakt en daarna weer […]

,

Bericht voor thuisblijvers, 9 april

Jos Hordijk De enige keer dat ik gevangenen in de Koepelgevangenis bezocht heb was toen ik er met de Oecumenische cantorij Arnhem Zuid ging zingen. Maar toen er zo’n jaar of vijf geleden Syrische vluchtelingen in de Koepel arriveerde was ik er als de kippen bij. De eerste lessen werden in  buurhuis ’t huukske  georganiseerd .We […]

,

Bericht voor thuisblijvers, 7 april

Pierre Eijgenraam Mijn eerste gemeente was in het Drentse gevangenisdorp Veenhuizen. Tegenwoordig is het een toeristische attractie, maar in mijn tijd was het dorp nog verboden gebied voor buitenstaanders. ‘De enige plek waar misdaad werkelijk loont’ zei men, want bijna iedereen werkte er voor het ministerie van justitie. Onder dominees was het grapje dat het […]

,

Bericht voor thuisblijvers, 6 april

Kees van Keulen In het kader van deze Berichten schreef ik een stukje over de Kerstrondgang in de Blue-Band-bajes, die de Diaconie jaarlijks organiseert. Een uitstekende actie! Maar dat Bericht voor de Thuisblijvers was wel erg gemakkelijk geschreven. Gevangenen komen in onze kringen toch niet voor! Hoewel, er bestaat van de Van Keulens een familiefoto […]