Taizé in Arnhem

, , ,

Op 6 maart start een samenwerkingsproject van verschillende geloofsgemeenschappen: gedurende de 40-dagentijd (vanaf aswoensdag tot Pasen) is er elke avond een Taizé viering in één van de deelnemende kerken, ook de Salvatorkerk en de Kandelaar doen mee. Kijk op www.taizeinarnhem.wordpress.com voor de locatie. Elke avond vanaf 18.45 uur inloop en om 19.00 uur de viering, die georganiseerd wordt door 4 jongeren die vanuit Taizé zijn uitgezonden naar Arnhem.

Eusebiuskerk langdurig gesloten

, ,

Wegens ingrijpende bouwkundige aanpassingen is

de Grote- of Eusebiuskerk gesloten van

01-04-2019
tot
01-09-2019

Na deze sluiting is er de herdenkingsdienst op

zondag 15 september 2019, om 10.15 uur 

waarbij ds. Rob Visser en em. deken Henk Janssen voor zullen gaan.

In geuren en kleuren

, , , ,

Het verhaal van God en mensen in geuren en kleuren’, daarover gaat het zondag 27 januari in De Kandelaar, Den Haagweg 1. Een themadienst met Lees meer

Adventskalender

, , ,

Komende zondag is het eerste advent, heeft u de adventskalender al? Ze zijn in ieder geval nog beschikbaar in Bethlehemkerk en Opstandingskerk. Een cadeautje van de Protestantse Gemeente Arnhem als voorbereiding op het kerstfeest.

Zij die ons zijn voorgegaan

, ,

Komende zondag worden in de wijkkerken van de Protestantse gemeente Arnhem de namen genoemd van alle gemeenteleden, die het afgelopen jaar zijn overleden: in Bethlehemkerk, Diaconessenkerk, de Kandelaar, Parkstraatgemeente, de Rank en Siongemeenschap. Voor Lees meer

Verlangen naar Vrijheid

, ,

Expositie op zondag 10 juni in de Salvatorkerk

Een bijzondere tentoonstelling van tekeningen en schilderijen, gemaakt door vluchtelingen en medelanders uit Syrie en Turkije. Onder de titel ‘Verlangen naar Vrijheid’ geven zij uiting aan ingrijpende ervaringen, maar ook verlangen en hoop. Lees meer

Afscheidsviering Anja Vogelzang 18 maart

, ,

De Algemene Kerkenraad nodigt u uit voor het afscheid van ds. Anja Vogelzang op zondag 18 maart 2018. De viering, waarin ds. Anja Vogelzang zelf voor zal gaan, begint om 10.15 uur en vindt plaats in de Eusebiuskerk.

Lees meer

Afscheid van ds. Klaas Touwen op 21 januari

,

Na ruim dertien jaar het ambt van luthers predikant te hebben gedragen, neemt Ds. Klaas Touwen afscheid van de Lutherse gemeente en van stad en ommeland. Hij heeft een beroep aanvaard van de Protestantse Gemeente Deil en Enspijk. Ds. Touwen neemt afscheid in een oecumenische viering op zondag 21 januari 2018, de Zondag van Gebed voor de Eenheid van Kerken en Christenen.

Bidden voor eenheid
Sinds 1908 komen christenen van diverse tradities wereldwijd samen om te bidden voor de eenheid die Christus ons als gave en opgave gegeven heeft: ‘opdat zij allen één zijn’. Deze zondag is dit jaar voorbereid door een interkerkelijke werkgroep uit het Caraïbisch gebied. Zij leggen de Bijbel open bij de uittocht uit de slavernij van Egypte. In deze keuze klinkt een geschiedenis door van vijfhonderd jaar kolonialisme, slavernij, exploitatie, armoede en aantasting van de menselijke waardigheid. Waar aan de slavernij een einde wordt gesteld, is dat niet minder dan de hand van God.

Voorgangers
Voorgangers in deze dienst zijn: Joke Kolkman, oud-katholiek pastoor, Ad Boogaard, pastor/coördinator D3rde Verdiepings, Martine Koops, anglicaans, Clem Follender, rooms-katholieke Eusebiusgroep en ds. Klaas Touwen.
Muzikale medewerking wordt verleend door het Bachensemble Arnhem onder leiding van Thea Endedijk. Zangers die willen aanschuiven kunnen zich bij haar aanmeldenthea.endedijk@gmail.com. De repetitie is op donderdagavond 18 januari om 19.45 uur.

Plaats: Diaconessenkerk (hoek Izaäk Evertslaan en Van Nispenstraat). De dienst begint om tien uur, met aansluitend een afscheidsreceptie voor ds. Klaas Touwen.

Themadienst ‘U kent ons’ 14 januari

,

‘U kent ons’

Zondag 14 januari, 10:00 uur

De Kandelaar, Den Haagweg 1, Arnhem.

 

Wie kent ons echt? We zetten allemaal weleens een masker op, toch?

Dat God ons werkelijk kent, daarover gaat het in de kerkdienst voor jong en oud, die we voor en met mensen met een verstandelijke beperking organiseren op zondag 14 januari in De Kandelaar.

Het gelegenheidskoor van De Zeeg zal met ons zingen.

Wees welkom en zeg het voort!

Top2000 kerkdienst

, ,

MKtop2000

Ook dit jaar doen we weer met een eigen kerkdienst mee aan de Top2000 in Arnhem! Jongeren van de 18+ groep hebben daarvoor nummers aangedragen. Het belooft een afwisselende kerkdienst te worden boordevol muziek en gelegenheid om mee te zingen, een kaars aan te steken en na afloop samen nog wat te drinken en na te praten.

Wanneer?
Vrijdag 30 december van 19.30 – 20.30 uur.
Waar?
In De Kandelaar, Den Haagweg 1 in Arnhem

Bespeel je een instrument en / of kun je zingen, informeer of je mee kunt doen.
elsje.pot@pgarnhem.nl