De AK heeft besloten om – op hun verzoek – de Werkgroep Noord en afgevaardigden uit Arnhem Zuid te vragen om een gezamenlijke werkgroep te vormen die – in nauw overleg met het College van Kerkrentmeesters – op korte termijn gaat onderzoeken of het wenselijk en haalbaar is om voor de wijken Noord en Zuid één kerkgebouw* voor de zondagse vieringen van de Protestantse Gemeente Arnhem te realiseren, aangevuld met een aantal steunpunten. De vragen die voorliggen zijn:

• Aan welk programma van eisen dient dat kerkgebouw te voldoen;
• Wat dient het karakter van de aanvullende steunpunten te zijn en waaraan dienen deze te voldoen;
• Parallel daaraan dient te worden onderzocht wat voor kerk de PGA wil zijn en hoe die past in de huidige en de komende tijd;
• Tevens zou onderzocht kunnen worden wat voor consequenties een en ander heeft voor de structuur van de PGA.

De gezamenlijke werkgroep wordt verzocht om uiterlijk op 1 november 2017 te rapporteren aan het Moderamen van de Algemene Kerkenraad.
*Hieronder vallen niet De Rank en de Parkstraatgemeente

We reizen Jozef achterna! Ga je 25 juni met ons mee?  We starten met leuke activiteiten om in de stemming te komen. Zo krijgen de kinderen een eigen mantel die ze kunnen versieren. Ook zijn er buitenactiviteiten waar ze lekker kunnen spelen. Lees meer

og-2        IMG_0330

Kliederkerk voor jong en oud!

Zondagmiddag 25 juni van 16:00 uur tot 18:00 uur dompelen we ons onder in het verhaal van Jozef met zijn mooie mantel. Ga met ons mee, wij reizen Jozef achterna!

We starten met leuke activiteiten om in de stemming te komen. De kinderen krijgen een eigen mantel die ze kunnen versieren. Ook zijn er buitenactiviteiten waar ze lekker kunnen spelen. Voor de jongeren en volwassenen willen we aan de slag met de problemen waar Jozef tegenaan loopt. Denk aan zijn relatie met zijn broers en de avances van vrouw van Potifar.

Nadat we uitgerommeld zijn, volgt de vertelling van het verhaal van Jozef. Net als in het verhaal willen we het goed afsluiten, met gevulde magen. We eten aansluitend gezamenlijk een warme hap!

Kom ook en wees erbij! Als je zin hebt mag je iets lekkers voor de koffie meenemen!

Wanneer: 25 juni
Hoe laat: 16:00 – 18:00 uur
Waar: De Salamander – Meikers 3, 6846 HR Arnhem (Schuytgraaf)
Kosten: vrijwillige bijdrage

Het Kerkelijk Bureau is in de zomervakantie in de regel gewoon open van 9.30 tot 12.30 . Er zijn echter enkele dagen waarop er niemand is. We noemen ze hier even voor u zodat u niet voor een dichte deur hoeft komen te staan. De data zijn: vrijdag 23 juni, donderdag 10 augustus, vrijdag 11 augustus, vrijdag 18 augustus en vrijdag 25 augustus.

Met de expositie ‘Da Capo al fine’ wil kunstenaar David Tonnaer uit Arnhem een brug slaan naar muziek. Zijn werken zijn tot en met 2 juli te bewonderen in Rozet.

Verwondering en spanning
Da capa al fine. Ofwel: een muziekstuk herhalen tot aan het eind suggereert het verlangen muziek nogmaals te willen beluisteren, omdat het de eerste keer indruk maakte en je de verwondering en spanning wilt vasthouden”, zegt hij.

Muziek als inspiratiebron
David Tonnaer is kunstenaar, docent, adviseur en coach op het gebied van beeldende kunst. Voor hem is muziek een belangrijke inspiratiebron. In zijn werk wil hij contrasten oproepen tussen subtiliteit en kracht, rust en dynamiek. Daarnaast fotografeert hij wolkenluchten en details van boten. Door deze foto’s te combineren en over elkaar te leggen, ontstaan er nieuwe beelden.

D3rde Verdieping
De werken van David Tonnaer zijn te bekijken van maandag tot en met vrijdag tot en met 2 juli (tussen 9.15 en 12.30 uur)  in lokaal 3.09 en de vitrinekast.

Voor meer informatie kunt u terecht bij D3rde Verdieping.

 

 

Al plannen op Hemelvaartsdag? Zo niet, kom dan naar de viering in de Salvatorkerk, samen met mensen uit alle windstreken. Organisator van de viering is het Platform Migrantenkerken. Het thema dit jaar: ‘In verscheidenheid verbonden’.

Gastvrouw
De dienst is in het kerkgebouw waar de Indonesische gemeente PERKI Arnhem Gelderland en de Molukse gemeente KJPIN ook hun kerkdiensten houden.
Beide gemeenten zullen dit jaar gezamenlijk als gastvrouw  fungeren.

Ontmoeten
De viering begint om 10.00 uur in de Salvatorkerk, Salvatorplein 274, 6832 AD Arnhem (Zuid, bij winkelcentrum Drieslag). De kerk is vanaf 9.30 uur open en na de viering is
er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Waarom zou je nog geld geven aan een goed doel? Er is toch zoveel nood in de wereld dat het soms zo nutteloos voelt. Ondanks dat het hopeloos lijkt, willen wij u op het hart drukken dat het écht zin heeft om te geven.

Wij van de diaconie in Arnhem helpen mensen in het buiteland als de buurvrouw bij u om de hoek. Het zijn mensen die (ineens) in een moeilijke situatie verzeild zijn geraakt. Iemand die bijvoorbeeld ontslagen is, zijn huur niet meer kan betalen (omdat er beslag is gelegd op zijn uitkering) en met drie jonge kinderen thuis zit. Voor deze kinderen heeft de diaconie bijvoorbeeld het project ‘Rugzakjes met cadeaus’ in het leven geroepen.

Het diaconale werk wordt vooral door de diakenen van de verschillende wijkkerken verricht. Diakenen zijn de mensen die aanwezig willen zijn om mensen te steunen. Zij hebben de taak om de kerkdeuren naar buiten open te gooien en te zien waar nood in de buurt, de stad of in de wereld is. Voor dit werk is uw geld daarom heel hard nodig. U kunt ervan op aan dat uw bijdrage ertoe doet!

Kerkleden van de PGA ontvangen binnenkort een brief met het verzoek voor een financiële bijdrage. Wie geen lid is, maar wel zijn of haar steentje wil bijdragen, kan voor meer informatie terecht op onze website.

 

Een documentaire waarin de spraakmakende dominee Ad van Nieuwpoort uit Bloemendaal (bekend van de Zuidas, Amsterdam) samen met enkele van zijn gemeenteleden te zien is. Een film over de hectiek van het leven, status en verlies. We zien de dominee aan het werk. Biedt de kerk een alternatief voor ons jachtige bestaan, ons negatieve zelfbeeld, onze verstikkende ambities, kortom onze worsteling met het gewone leven?

Lees meer

Welke muzikale geheimen, grappen en gedachten zitten er verstopt tussen de noten van een muziekstuk? Op donderdag 11 mei vertelt dirigent Jules van Hessen over verwondering in de muziek.
Jules van Hessen is dirigent bij gerenommeerde orkesten in binnen- en buitenland. Hij wil een breed publiek kennis laten maken met (klassieke) muziek. Hij is onder meer bekend van zijn programmareeks ‘Blik op…’- (tv)concerten.

De avond op 11 mei is onderdeel van een drieluik van lezingen rond het thema ‘verwondering’. Elke avond belicht een gastspreker het thema vanuit een andere invalshoek.

Agenda

  1. 11 mei: Dirigent Jules van Hessen over muziek
  2. 17 mei: Theoloog Rick Benjamins over religie
  3. 23 mei: Kunsthistoricus Wouter Prins over beeldende kunst

De lezing van Jules van Hessen (11 mei) begint om 20.00 uur in de Parkstraatkerk in Arnhem (Parkstraat 31a).  De toegang is gratis, maar wij raden aan om van tevoren aan te melden. Dit kan via info@parkstraatgemeente.nl.

Woon-, zorg- en activiteitencentrum Vreedenhoff heeft vanaf 22 april een eigen restaurant: de Eetkamer. Op maandag, donderdag en zaterdag is iedereen welkom om te genieten van een driegangenmenu voor €8,50

Enjoy & Learn
Wat dit restaurant zo bijzonder maakt, Lees meer