Het Inspiratiefonds

De Protestantse Gemeente Arnhem (PGA) wil nieuwe vormen van gemeenschapszin ontdekken en ontwikkelen voor de toekomst. Daarom is een Inspiratiefonds opgericht.

Nieuwe verbindingen
De bedoeling is dat met gelden uit dit fonds projecten worden gesteund die nieuwe verbindingen tussen kerk en samenleving initiëren, stimuleren en faciliteren. Zo stimuleert het Inspiratiefonds nieuwe initiatieven vanuit onze gemeente om te komen tot nieuwe activiteiten die bijdragen aan de uitdagingen verdiepen, verbinden, verbreden en veranderen.

Projecten die in het verleden zijn gestart, zijn:

  • De 12 verspieders (Arnhem Zuid, 2014)
  • Het Monnik Mysterie (Arnhem Noord, 2014, 2015)
  • Spirit (Schuytgraaf, 2015)
  • De buurtbank (wijk Diaconessenkerk, 2015)
  • Kerk en buurt (Arnhem Noord, 2016)
  • Jongerenwerk (wijk Diaconessenkerk, 2016)
  • Tussen jong en oud (wijk Opstandingskerk, 2016)

Bent u lid of verbonden met de PGA en heeft u ideeën om nieuwe verbindingen te creëren? Via onderstaande link kunt u een nieuwe projectaanvraag opstellen en deze bij ons indienen via  inspiratiefonds@pgarnhem.nl. U kunt hier ook terecht voor meer informatie en vragen over de mogelijkheden.

De commissie Inspiratiefonds zal uw aanvraag in behandeling nemen. De commissie bestaat uit:

  • Jan Kuiper
  • Hans Noordeman
  • Albert Hoekerswever