Stadspredikanten

Als stadspredikanten zijn we verantwoordelijk voor de taakvelden: Communicatie, Missionair, Jeugd en Jongeren, Vorming en Toerusting.

Vanuit deze taakvelden willen we het ‘gezicht’ van de Protestantse Gemeente Arnhem naar buiten zijn voor alle inwoners in Arnhem en omstreken. Wij ontplooien initiatieven die een veelzijdig aanbod bieden op het gebied van geloof en zingeving die zowel actieve kerkleden als rand- en buitenkerkelijken kunnen aanspreken. Deze missie raakt aan het werk van D3rde Verdieping en daarom werken we intensief samen en vormen we samen met de pastor/coördinator van D3rde Verdieping het Stadsteam.

Wij doen ons werk vanuit een spiritualiteit van present – zijn. Vanuit onze gezamenlijke werk- en ontmoetingsruimte in Rozet (3.09) zoeken wij samenwerking met (plaatselijke) sociaal/maatschappelijke en culturele organisaties. Met de andere organisaties in Rozet is al een structurele samenwerking. Daarnaast ondersteunen we de wijkgemeentes in het ontplooien van eigen en gezamenlijke activiteiten, met betrekking tot bovenstaande taakvelden, in hun eigen buurt.

Elsje Pot

De protestantse Gemeente Arnhem heeft mij gevraagd mijn aandacht te richten op communicatie, jongeren en vernieuwing. Drie aandachtsgebieden waar ik met plezier aan werk. Maandelijks komt er een groep jongeren bijeen voor gesprek en ik ben samen met een aantal vrijwilligers een Kliederkerk begonnen.

In het Rozet werk ik samen met toART (de kunstuitleen) onder de naam “Kunst Zinnig”, één keer per maand mediteren bij een kunstwerk.

Het zijn heel verschillende activiteiten die veel over mij zeggen: ik word enthousiast als mensen samen komen, de vorm, nieuw of bestaand wordt bepaald door de deelnemers en ik experimenteer graag met het gebruik van beeldmateriaal.

Heb je een idee, of wil je gewoon eens praten, neem gerust contact op.

Contactgegevens

Stuur een mail naar elsje.pot[at]pgarnhem.nl of bel naar: 026 3513185 of 06 34819546

Anja Vogelzang

Wie ben jij? Graag ben ik met Arnhemmers in gesprek over wat ze waardevol vinden en wat hen bezighoudt.

Vanuit het Bijbels perspectief van ‘een nieuwe wereld’ zie ik het ook als mijn opdracht om te ontdekken hoe we met velen samen, om te beginnen, deze stad een beetje mooier kunnen maken voor iedereen. Daarom ben ik op zoek naar samenwerking.

Deze zomer ben ik begonnen met een onderzoek naar de mogelijkheid om een steunpunt voor kerk en buurt te realiseren in de wijk Presikhaaf en omgeving. Op deze plek kunnen kerkleden en buurtbewoners elkaar ontmoeten. Zo willen we ons als kerk verbinden door actief present te zijn in de buurt; uitnodigend, aandachtig en dienstbaar.

Naast een ‘open huis’, waar alle buurtbewoners in een huiskamersfeer welkom zijn, is er ruimte voor een ‘goed’ gesprek voor hen die levens- en zingevingsvragen willen delen. Ook gaan we er aansprekende activiteiten voor verschillende doelgroepen organiseren, gericht op ontmoeting en inspiratie

Voor het slagen van dit project, is er samenwerking nodig tussen enthousiaste kerkleden, buurtbewoners en buurtwerkers. Het begin is er en wie dit een mooi initiatief vindt en aan wil haken, is van harte welkom.

Contactgegevens

Stuur een mail naar j.vogelzang09[at]hetnet.nl of bel naar: 026 3233833