Stadspredikant

De Protestantse Gemeente Arnhem heeft er voor gekozen om activiteiten op het gebied van Communicatie, Missionair werk, Jeugd en Jongeren, Vorming en Toerusting zoveel mogelijk gemeenschappelijk vorm te geven en aan te bieden.

Activiteiten die het ‘gezicht’ van de Protestantse Gemeente Arnhem naar buiten kunnen zijn op het gebied van geloof en zingeving, die zowel actieve kerkleden als rand- en buitenkerkelijken kunnen aanspreken. Dit raakt aan het werk van D3rde Verdieping en daarom wordt er intensief samengewerkt met de pastor/coördinator van D3rde Verdieping.

Er wordt gewerkt vanuit een spiritualiteit van present – zijn. Vanuit de werk- en ontmoetingsruimte in Rozet (3.09) is er samenwerking met (plaatselijke) sociaal/maatschappelijke en culturele organisaties. Met de andere organisaties in Rozet is al een structurele samenwerking. Daarnaast wordt er ondersteuning geboden aan de wijkgemeentes in het ontplooien van eigen en gezamenlijke activiteiten, met betrekking tot bovenstaande taakvelden, in hun eigen buurt.

Elsje Pot

De Protestantse Gemeente Arnhem heeft mij gevraagd mijn aandacht te richten op communicatie, gespreksgroepen en themabijeenkomsten en vernieuwing. Aandachtsgebieden waar ik met plezier aan werk.

Inmiddels werk ik al weer geruime tijd samen met toART (de kunstuitleen), onder de naam “Kunst Zinnig” wordt er één keer per maand gemediteerd bij een kunstwerk.

In 2021 is er een samenwerking ontstaan met de Koepelkerk. Elke dinsdag om 12.30 uur wordt daar een korte middagpauze-viering gehouden, waar stilte en rust de toon aangeven.

En sinds september 2021 ben ik medeorganisator van de wandelingen die worden aangeboden onder de noemer Frisse Lucht.

Het zijn heel verschillende activiteiten die veel over mij zeggen: ik word enthousiast als mensen samen komen, de vorm, nieuw of bestaand wordt bepaald door de deelnemers en ik experimenteer graag met het gebruik van beeldmateriaal.

Heb je een idee, of wil je gewoon eens praten, neem gerust contact op.

Contact:

elsje.pot@pgarnhem.nl of 026 3637338