Stadspredikant

De Protestantse Gemeente Arnhem heeft er voor gekozen om activiteiten op het gebied van Communicatie, Missionair werk, Jeugd en Jongeren, Vorming en Toerusting zoveel mogelijk gemeenschappelijk vorm te geven en aan te bieden.

Activiteiten die het ‘gezicht’ van de Protestantse Gemeente Arnhem naar buiten kunnen zijn op het gebied van geloof en zingeving, die zowel actieve kerkleden als rand- en buitenkerkelijken kunnen aanspreken. Dit raakt aan het werk van D3rde Verdieping en daarom wordt er intensief samengewerkt met de pastor/coördinator van D3rde Verdieping.

Er wordt gewerkt vanuit een spiritualiteit van present – zijn. Vanuit de werk- en ontmoetingsruimte in Rozet (3.09) is er samenwerking met (plaatselijke) sociaal/maatschappelijke en culturele organisaties. Met de andere organisaties in Rozet is al een structurele samenwerking. Daarnaast wordt er ondersteuning geboden aan de wijkgemeentes in het ontplooien van eigen en gezamenlijke activiteiten, met betrekking tot bovenstaande taakvelden, in hun eigen buurt.

Elsje Pot

De Protestantse Gemeente Arnhem heeft mij gevraagd mijn aandacht te richten op communicatie, jongeren en vernieuwing. Drie aandachtsgebieden waar ik met plezier aan werk. Maandelijks komt er een groep jongeren bijeen voor gesprek.

In het Rozet werk ik samen met toART (de kunstuitleen) onder de naam “Kunst Zinnig”, één keer per maand mediteren bij een kunstwerk.

Samen met collega Pierre Eijgenraam, wijkpredikant in Arnhem zuid, is er een gespreksgroep opgezet waarin het boek Rebible van Inez van Oord besproken wordt.

Het zijn heel verschillende activiteiten die veel over mij zeggen: ik word enthousiast als mensen samen komen, de vorm, nieuw of bestaand wordt bepaald door de deelnemers en ik experimenteer graag met het gebruik van beeldmateriaal.

Heb je een idee, of wil je gewoon eens praten, neem gerust contact op.

Contact:

elsje.pot@pgarnhem.nl of 026 3637338