Vanaf 14 januari 2023 is de jaarlijkse Actie Kerkbalans van start gegaan. Vanaf die week heeft u een e-mail ontvangen of is de brief bij u op de ma gevallen. Doet u dit jaar (ook weer) mee?

Na lastige coronajaren staan de deuren van de kerk nu gelukkig weer vaker wagenwijd open. Daar zijn we dankbaar voor! Het is ook het moment dat we als gemeente weer op volle kracht vooruit willen en kunnen. We willen een plek zijn en blijven waar leden rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen -kerk zijn ook in 2023 vorm en inhoud te geven.

Naast doneren, kunt u de Actie ook ondersteunen door er aandacht voor te vragen in uw eigen omgeving. U kunt bijvoorbeeld de Kerkbalansberichten op Facebook- en Twitteraccount van uw kerk delen. Zo laat u weten dat u het werk van onze gemeente belangrijk vindt. U kunt hier bijvoorbeeld bij vermelden dat u bijgedragen hebt en mensen uitnodigen hetzelfde te doen.

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de periode van 14 januari tot en met 28 januari ontvangt u een brief of een e-mail waarin staat vermeld hoe u uw bijdrage digitaal kunt toezeggen. Als u geen e-mailadres hebt of digitaal wenst toe te zeggen, kunt u uw toezegging doen via het bijgeleverde toezeggingsformulier.

Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen!

De Commissie van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Arnhem

U kunt uw toezegging voor 2023 ook online doen!

Dat kan op de aparte pagina Vrijwillige Bijdrage 2023.

Hartelijk dank!