Contact

Leden- en bijdragenadministratie van de PGA

Per 15 juli wordt deze administratie door vrijwilligers gedaan. U kunt voor administratieve vragen, in- en uitschrijvingen en adreswijzigingen op de volgende drie manieren bij ons terecht:

  • via e-mail: ledenadministratie@pgarnhem.nl
  • via de telefoon 026 303 0437 (u krijgt niemand aan de lijn maar kunt een voicemailbericht inspreken dat via email doorgestuurd wordt)
  • en per post:
    Ledenadministratie PGA
    Rosendaalseweg 505
    6824 KL Arnhem

Kantoor KKA

Het KKA is verantwoordelijk voor de financiële administratie (Kerkbalans) van de Protestantse Gemeente Arnhem.

Rosendaalseweg 507
6824 KL Arnhem
Tel.: 026-4420987 (maandag t/m donderdag van 9.00-12.30 uur)
Mail: kb@pgarnhem.nl

Contactgegevens van de wijkgemeenten en de wijkpredikanten

Wijkgemeente Arnhem Noord

Wijkgemeente Arnhem Zuid

Hervormde wijkgemeente De Rank

Parkstraatgemeente (remonstranten en vrijzinnige protestanten)

Communicatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de communicatie van de Protestantse Gemeente Arnhem? Neem dan contact op met de Taakgroep Communicatie en mail naar: communicatie@pgarnhem.nl

Verhuur gebouwen

Informatie betreffende de verhuur of het gebruik van gebouwen van de PGA vindt u hier