Diaconie Arnhem

Diaconie is een van de kern-opdrachten van de kerk. Diaconie heeft alles te maken met het omzien naar en dienen van de medemens en de schepping, met als thema’s: gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping. Diaconie is vanuit de kerk gericht op de samenleving. Verreweg de meeste hulp wordt dan ook geboden aan mensen buiten de kerk.

Het motto is: ‘Helpen, waar geen helper is’. Dat betekent, dat alle hulp, waar mensen recht op hebben vóórgaat.  Dat zijn vóórliggende voorzieningen, die eerst uitgezocht moeten worden, voordat de diaconie helpt. Ook worden Arnhemse projecten ondersteund, die helpen in situaties van armoede en onrecht. Voor Nederland geldt: we beperken ons tot de Arnhemse inwoners.

Landelijke diaconie

Ook wereldwijd worden projecten ondersteund op het gebied van armoedebestrijding, tegengaan van onrecht en klimaatbeheersing. Dit doen we meestal in samenwerking met de landelijke diaconie Kerk in Actie.Naar de overheid toe proberen we kritisch mee te denken, met name in armoedebeleid, vredesvraagstukken en uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Meer informatie vindt u op de website