Welkom in Arnhem

Nieuwsgierig naar wie wij zijn? Net lid geworden?
Of ben je pas in deze omgeving komen wonen?
De Protestantse Gemeente Arnhem heet je van harte welkom!
Op deze website vind je meer informatie over onze gemeente, onze activiteiten en hoe je met ons in contact kunt komen!

Onze wijkgemeenten stellen zich kort voor

Wijkgemeente Noord (Nieuwe Kerk)

Welkom! De Nieuwe Kerk (Rosendaalseweg 505) is het thuis van de Protestantse Wijkgemeente Arnhem-Noord. We zijn een wijkgemeente van ongeveer 2000 leden, ontstaan in 2017 door fusie. Na een ingrijpend proces van kerksluitingen en verhuizingen, zijn we in 2020 in de Nieuwe Kerk getrokken. Midden in coronatijd… en we zijn daarom nog steeds volop bezig met de opbouw. Dat is soms ingewikkeld, maar geeft ook kansen om samen na te denken over wat het betekent om in deze tijd gemeente te zijn. We willen een gemeente zijn waar jong en ouder samenkomen om in verbondenheid met God en met elkaar geloof, hoop en liefde te delen. We doen dat tijdens onze kerkdiensten, maar ook daarbuiten in ontmoetingen en activiteiten. Uiteraard ben je van harte welkom om eens een dienst mee te maken en de sfeer te proeven. Op onze site kun je meer over onze wijkgemeente lezen. En aarzel niet om contact op te nemen.

naar de website

Parkstraatgemeente: remonstranten en vrijzinnige protestanten

De Parkstraatgemeente is een vrijzinnige geloofsgemeenschap, een ‘open plek in het bos van de Arnhemse binnenstad’. Een plaats voor iedereen die bezinning en bezieling zoekt; waar de vragen belangrijker zijn dan het antwoord, waar iedereen vrij is het geloof – of ongeloof – op zijn of haar eigen manier te beleven. Voor veel leden is de Parkstraatgemeente een rustplek in een drukke wereld, een plek van inspiratie waar we elkaar willen blijven vinden.

Onze inspiratie vinden we in Bijbelverhalen en andere – ook belangrijke – bronnen. We houden kerkdiensten, hebben gesprekskringen, bieden cursussen en organiseren diverse activiteiten.

Wij zijn benieuwd naar jou. Kom eens langs!

naar de website

Wijkgemeente Arnhem-Zuid (Salvatorkerk)

Ook wijkgemeente Zuid is een gefuseerde gemeente: twee wijkgemeenten zijn in 2015 samengevoegd tot één en sinds 2021 is er nog één kerkgebouw: de Salvatorkerk. Oecumenische gemeenschap De Regenboog in Rijkerswoerd maakt deel uit van onze wijkgemeente. Wij zijn veelkleurig: verschillende manieren van geloven, verschillende achtergronden, verschillende leeftijden, streven we ernaar dat iedereen zich bij ons thuis voelt. ‘Omzien naar elkaar’ hebben wij hoog in het vaandel, maar ook ‘er zijn’ voor anderen. U bent van harte welkom om op zondag of door de week bij ons aan te sluiten.

naar de website

Deze bijzondere omschrijving van De Rank gemeente betekent dat we bewust willen staan in het geloof en de traditie van de Reformatie. Het is ons verlangen midden in de samenleving te staan en de mensen om ons heen te dienen met de hoopvolle boodschap van het Evangelie van verlossing en vernieuwing door Jezus Christus.

We zijn een kleine gemeente. Dat betekent dat we geen eigen predikant kunnen hebben. Wel is er aan onze gemeente een kerkelijk werker verbonden die het pastoraat verzorgt en bijbelkringen leidt.

Elke zondag is er om 10.00 uur een kerkdienst in onze prachtige Bonifatiuskerk in Elden. In deze diensten staat de verkondiging van het Evangelie van Gods genade en liefde centraal. Er is aandacht voor jong en oud.

We hechten in De Rank aan de ontmoeting en de onderlinge verbondenheid. Daarom drinken we na afloop van de dienst koffie in het naastgelegen Van Oosterzeehuis.

Nieuwsgierig geworden? U, jij bent van harte welkom in de kerkdienst en/of op de bijbel- of gesprekskring.

naar de website