De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Arnhem heeft op 20 april 2020 besloten om met gedragscodes voor professionals en vrijwilligers te gaan werken in het kader van Veilige Kerk. Daarvoor zijn 2 gedragscodes opgesteld, een algemene en één voor degenen die met jongeren werken.