Samen leven – Hoe doe je dat?

,

Een studie- en werkdag over de kracht van levensbeschouwelijke dialoog.

Hoe leef je met elkaar samen in een multiculturele én multireligieuze of multi-levensbeschouwelijke samenleving als de onze, met mensen die wél en níet in God geloven: christenen (protestant, rooms-katholiek of orthodox), humanisten, agnosten, moslims, atheïsten, joden, boeddhisten, hindoes, enz. En dan zijn we ook nog randstedelijk of provinciaal, hoog- of laagopgeleid, rijk, arm, socialist, liberaal, (anti)globalist, populist of zwevende kiezer, progressief of conservatief… Of van alles een beetje. Een samenleving bovendien met een overheid en een groeiende meerderheid van de bevolking, die vindt dat religie achter de voordeur thuishoort. Én een samenleving, waarin de sfeer eerder polariserend en radicaliserend is dan verbindend. Hoe dan toch met elkaar samen te leven?

Wij zoeken het antwoord in participatie en (goed) burgerschap, in het zoeken én vinden van wat ons verbindt, onze common ground. Daarvoor is belangrijk dat we met elkaar in dialoog gaan, vooral ook over wat ons ten diepste beweegt en bezielt: onze – al dan niet religieuze – levensoriëntatie. Maar hoe doe je dat, hoe ga je daarover in gesprek? Daarover gaat deze studie- en werkdag.

Zaterdag 21 april, 10:00-15:30 uur, Rozet Arnhem

Kosten: € 12

Organisatie: D3rde Verdieping, i.s.m. Stichting Nieuwegen

Programma:

10:00              inloop

10:30              opening

(mét interactieve enquête – neem dus je smartphone, laptop of i-pad mee!)

10:50              inleidingen Mijke Jetten en Duncan Wielzen

11:15              pauze

11:30              1ste ronde workshops

12:30              lunch (halal)

13:15              2de ronde workshops

14:15              plenaire

15:00              afsluiting (waarna drankje/hapje) 

Aanleiding

Aanleiding voor deze studie- en werkdag is de promotie van Mijke Jetten – 18 april a.s. Titel van haar promotieonderzoek Knowledge of interaction styles and dimensions of interpretation in interreligious adult education. Mijke Jetten heeft onderzoek gedaan naar de interreligieuze dialoog tussen moslims en christenen in ons land. Wat zijn de do’s and dont’s, als je met elkaar een interreligieus gesprek wilt voeren? (met excuus voor al het Engels – de studie- en werkdag is in het Nederlands!)

Daarnaast staat deze dag het boek van Duncan Wielzen en Ina ter Avest centraal. Onder hun redactie verscheen Interfaith Education for All. Theoretical Perspectives and Best Practices for Transformative Action, over interreligieuze of – beter – interlevensbeschouwelijke vorming in het (basis)onderwijs. Hoe leer je kinderen interlevensbeschouwelijk samen te leven?

Aanmelden

Meer informatie: Ad Boogaard

www.d3rdeverdieping.nl

info@d3rdeverdieping.nl

026 3513185

Rozet

Bezoekadres: Kortestraat 16, 6811 EP Arnhem
Postadres: Postbus 1168, 6801 ML Arnhem

Routebeschrijving Openbaar vervoer

Vanaf Arnhem CS: 5 minuten lopen: Steek het stationsplein over richting Nieuwe Plein. Ga links de Rijnstraat in en dan meteen rechts de Oude Oeverstraat. Deze maakt een bocht naar links. Je ziet Rozet nu aan je rechterhand. Aan het eind van de Oude Oeverstraat vind je rechts de ingang van Rozet.

Routebeschrijving auto
Betaald parkeren op het Roermondsplein (zgn. Blauwe Golven) en in de Parkeergarage Rozet. Er zijn geen vrije parkeerplaatsen bij Rozet.

 

Jong en gelovig?

, , , ,

Op woensdag 11 april is er een klein groepje dat het leuk vindt om met leeftijd genoten (ongeveer 30 – 40 jaar) over geloof, bijbel en actualiteit te praten. Lijkt het je ook wat? Je bent welkom om 20.00 uur in de Opstandingskerk, Rosendaalseweg 505.

Info en aanmelding via elsje.pot@pgarnhem.nl

Vieringen in aanloop naar Pasen

Komende week is het de Goede Week (dat zijn de laatste zeven dagen van de Veertigdagentijd). In aanloop naar Pasen houdt de PGA verschillende vieringen. Hier vindt u een overzicht van die vieringen.

Arnhem-Noord

De vieringen van de hele wijkgemeente Arnhem-Noord worden gehouden in de Diaconessenkerk, aangezien er deze week geen vieringen in de Opstandingskerk en
Bethlehemkerk zijn (met uitzondering van Paasmorgen 1 april). 

Maandag, dinsdag en woensdag 26-27-28 maart: korte vesper 
Elke avond is er een korte vesper in de Fliednerzaal, aanvang 19.30 uur.

Donderdag 29 maart, Witte Donderdag: Avondmaalsviering
Om 19.30 uur is er een viering in de kerkzaal waarin we samen – in navolging van
Jezus en zijn leerlingen – het Avondmaal vieren.

Vrijdag 30 maart, Goede Vrijdag: viering met liederen over lijdensevangelie 
In deze viering (19.30 uur, kerkzaal) horen en zingen we het lijdensevangelie
volgens Johannes. De cantorij verleent medewerking.

Zaterdag 31 maart, Paaswake: Paaswake met kindernevendienst
Deze viering is net als vorig jaar voorbereid met de kindernevendienst. We vieren aan het begin van de avond (als volgens bijbels begrip de nieuwe dag begint) het begin van het Paasfeest. De nieuwe Paaskaars wordt binnengebracht en we geven het licht aan elkaar door. De viering is om 19.00 uur zodat ook de jongere kinderen erbij aanwezig kunnen zijn.

Zondag 1 april, Paasmorgen: Paasviering
Deze dag zijn er diensten in de drie kerken van Noord (Bethlehemkerk, Opstandingskerk en de Diaconessenkerk). In alle kerken begint de dienst om 10.00 uur

Arnhem-Zuid

De vieringen zijn in De Kandelaar en in de Salvatorkerk. 

Zondag 25 maart, Palmzondag: dienst in Salvatorkerk en Kandelaar
Op zondag 25 maart is er zowel dienst in De Kandelaar als de Salvatorkerk. In De Kandelaar is er ook tienerkerk.

Maandag 26 maart: vesper
Om 19.30 uur is er een vesper in de Salvatorkerk. Taco Bos gaat voor.

Dinsdag 27 maart: vesper
Om 19.30 uur is er een vesper in de Salvatorkerk. Henk Wunderink gaat voor.

Woensdag 28 maart: vesper
Om 19.30 uur is er een vesper in de Salvatorkerk met Paul van Lunteren.

Donderdag 29 maart, Witte Donderdag: Avondsmaalviering
Om 19.30 uur is er een dienst in de Salvatorkerk. We vieren dan het Heilig Avondmaal.

Vrijdag 30 maart, Goede Vrijdag: dienst in Salvatorkerk 
Om 19.30 uur is er een dienst in de Salvatorkerk. De cantorij werkt hieraan mee.

Zaterdag 31 maart, Paaswake: Paaswake in Salvatorkerk 
De Paaswake op zaterdag 31 maart is om 21.00 uur in
de Salvatorkerk.

Zondag 1 april, Paasmorgen: Paasviering in De Kandelaar 
De Paasmorgendienst op zondag 1 april is in De Kandelaar. De cantorij werkt hieraan mee.

 

Stilte brengt je bij de kern

Hoe kunnen we ons staande houden in alle drukte? Voor het voorjaarstijdschrift ‘Sta op’ spraken we met de bewoners van het Stadsklooster Arnhem. Dit klooster biedt een toevluchtsoord voor mensen die even willen ontsnappen aan de dagelijkse hectiek. In het huis aan de Apeldoornseweg kunnen Arnhemmers hier elke dag terecht voor rust en gebed.

Lees meer

Voorjaarstijdschrift over thema opstaan

De Protestantse Gemeente te Arnhem heeft voor de inwoners van Arnhem een speciaal voorjaarstijdschrift ontwikkeld: ‘Sta op’. Vanaf vrijdag 16 maart zijn de bladen verkrijgbaar bij verschillende afgiftepunten. Het doel van het tijdschrift is om mensen op een laagdrempelige manier te laten nadenken over zingeving in relatie tot het christelijk geloof.

Opstaan
De verschillende betekenissen van het woord opstaan staan centraal in dit nummer. Pionier Gertjan de Vink deelt in een persoonlijk verhaal iets over de tegenslagen in zijn leven en zijn kijk op het paasverhaal.
Ook is het verhaal van Jeugdwerker Jan Jager te lezen, die met verschillende jongeren sprak over het thema opstaan. Daarnaast zijn kunstenaars uit de wijk Schuytgraaf in beeld gebracht met hun ochtendrituelen.

Het is de tweede keer dat de PGA een tijdschrift uitbrengt rond Pasen. Vorig jaar was het thema ‘hoop’.

Het tijdschrift is gratis af te halen bij het Rozet, het Kerkelijk Bureau (Rosendaalseweg 507) en de wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Arnhem.

Meer informatie over het tijdschrift? Kijk kan op pgarnhem.nl/voorjaarstijdschrift2018

Afscheidsviering Anja Vogelzang 18 maart

, ,

De Algemene Kerkenraad nodigt u uit voor het afscheid van ds. Anja Vogelzang op zondag 18 maart 2018. De viering, waarin ds. Anja Vogelzang zelf voor zal gaan, begint om 10.15 uur en vindt plaats in de Eusebiuskerk.

Lees meer

Kerkcafe in Salvatorkerk

, ,

Christen zijn en politiek actief, gaat dat samen? Zo ja, hoe dan?

Vrijdag 9 maart staat deze vraag centraal. Er zijn mensen uitgenodigd die actief lid zijn van een christelijke gemeenschap en die lid zijn van een politieke partij in de gemeente Arnhem.

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen richten we ons op vragen als: heeft het christen zijn invloed op je politieke keuze, waarom juist een christelijke partij, waarom juist geen christelijke partij of wat zijn de afwegingen van politieke keuzes en in hoeverre heeft je christen zijn daar invloed op?

Na een inleiding waarin ruimte is voor de uitgenodigde mensen willen we met alle bezoekers in gesprek en is er ruimte voor stellen van vragen en discussie aan de hand van stellingen.

Inloop vanaf half 8.
De avond begint om 20.00 uur en met een informele uitloop hopen we iets na half 10 af te sluiten.

De Salvatorkerk staat aan het Salvatorplein in Arnhem.

 

Concertlezing Palestrina in Parkstraatkerk

Op zondagmiddag 11 maart zingt Huygens Vocaal Ensemble, onder leiding van Hans Tijssen, in de Parkstraatkerk. Op deze middag worden er delen uit de Missa brevis (‘korte mis’) van G.P. da Palestrina gezongen.

Betekenis
Dominee Marieke Fernhout zal tussen de muziekstukken door vertellen over de betekenis van de verschillende delen van de mis en hun onderlinge samenhang.

Toegang is 5 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de ingang of via de website www.parkstraatgemeente.nl.

Wereldwinkel
Voor en na de concertlezing is er een kraam met Wereldwinkelartikelen.

Datum: zondag 11 maart 2018
Aanvang: 15:00 uur
Plaats: Parkstraatkerk Arnhem, Parkstraat 31a (zijingang: Kastanjelaan 22e)
Toegang: 5,-

Rituelen geven structuur om tot mezelf te komen

Elk jaar bedenkt Gryt Bouma weer opnieuw hoe ze mee wil doen aan de vastentijd. “Het mag me wat kosten. In tijd, geld, spullen of aandacht. Het is de bedoeling om wat van mezelf weg te geven. Dit jaar heb ik met mezelf afgesproken om mensen te bezoeken waarbij ik vaak denk: die moet ik nodig eens bellen of wat extra aandacht geven.”

Rijst

Daarnaast organiseert ze in deze weken ook de oecumenische rijstmaaltijden in Arnhem. “We eten rijst met zout of suiker. Het geld dat we uitsparen van een gewone maaltijd geven we aan een gekozen project.” Ook leest Gryt in deze periode dagelijks uit de veertigdagenkalender en probeert ze in de Stille Week elke avond bij het avondgebed of -dienst te zijn.

Structuur
“Tot nu toe gaat het goed. Ik vind het fijn om zo onderweg naar Pasen te zijn. Het helpt mij om tijd en rust te nemen in de tijd voor Pasen. Het voelt niet goed om zonder voorbereiding in één keer in Pasen te vallen. De rituelen geven mij structuur om tot mezelf te komen, te reflecteren en niet zomaar door te denderen. Mijn drijfveer is om te doen zoals Jezus deed. Dus iets barmhartiger, geduldiger, aandachtiger en dankbaarder te zijn.”

Moeite
“Mijn tip? Kies vooral iets wat bij je past en waar je wat moeite voor moet doen. Het geeft energie om te voelen dat je hier en daar een verschilletje kunt maken.”

Ik heb weer vertrouwen in de toekomst

Dood en opstanding. Wat heeft het oude paasverhaal van Jezus ons vandaag eigenlijk nog te zeggen? Voor Gertjan de Vink is dat de afgelopen maanden heel concreet geworden: “Pasen vertelt me dat mooie plannen soms doorgestreept worden.”  Lees meer