Bericht voor de thuiszitters, 4 april

,

Zondag 29 maart t/m zaterdag 4 april

Beste lezers,

Nu vrijwel al onze kerkelijke activiteiten zijn stilgelegd en kerkdiensten alleen nog online te volgen zijn, leek het ons goed om een wekelijks ‘bericht aan de thuiszitters’ te verzorgen, met korte meditaties verzorgd door Arnhemse predikanten en kerkelijk werkers. Ieder van ons doet dat op zijn of haar eigen manier, vanuit wat hem of haar bezighoudt en inspireert. De meditaties en het gebed van de week zijn bedoeld om thuis te lezen, te bidden of te zingen aan tafel of op een ander moment, voor jezelf of samen met huisgenoten.

Elke week is er een verbindend thema. Voor deze week hebben we het thema ‘thuis’ gekozen.

We hopen dat deze nieuwsbrieven u enige inspiratie en bemoediging kunnen bieden, maar ook kunnen helpen om vorm te geven aan onze onderlinge verbondenheid, ook op 1,5 meter –of meer-  van elkaar!

Met hartelijke groet,

Pierre Eijgenraam en Arjen Hiemstra, redactie.

 

Gebed van de week

 

God, het is stil op straat

een kwaad virus waart als een spook

rond over uw wereld

en wij weten niet hoe en wat en hoelang.

Richt onze ogen op U en op Jezus, de Goede Herder,

die kwam om mensen te redden.

Schenk ons uw goede Geest om te vertrouwen op een nieuwe morgen.

Trouwe God, bevrijd ons van zorgen en wees ons nabij!

Amen.

 

Door Hans Tissink, Zwolle

bij Liedboek 2013 lied 1003 ‘Stil is de straat’

 

 

Zaterdag 4 april, door Hubertien Oostdijk, wijkpredikant in Zuid

Na een pittige autorit ben ik altijd blij als ik Arnhem weer binnenrijd. Bijna thuis, veilig thuis, je weet het immers nooit zeker. Thuis is toch de plek waar je je goed voelt.

Wat zullen de Israëlieten na al die lange jaren ballingschap blij geweest zijn dat de Heer hun lot ten goede keerde, eindelijk terug naar huis!

Ook de pelgrims in psalm 126 spreken over thuiskomen en over het gevoel wat dat bij hen opriep. ‘Toen de Heer het lot van Sion keerde, was het of wij droomden, een lach vulde onze mond, onze tong brak uit in gejuich’.

Thuiskomen, wij geloven dat wij uiteindelijk thuiskomen bij God, op een plek waar het goed is, geen verdriet, geen virus, geen dood meer. Wat zal dat een feest zijn!

Een prachtig lied dat hierbij past is 126 A. Je hoort het de pelgrims uit psalm 126 als het ware zingen:

“Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn.

Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn.

Dan zegt de wereld: ‘hun God doet wonderen.’

Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden, Gij onze vreugde.

Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde, een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen. Zingende keert hij terug met zijn schoven.

Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap dat zal een droom zijn!”

Dat wij ons thuis voelen bij God en bij elkaar en dat de gemeente een plek is waar je je thuis voelt!

 

Coventry gebed 3 april

,

Via onderstaande link kan het Coventry gebed vanuit de Waalse kerk in Arnhem meegebeden worden. Voorganger is Elsje Pot, stadspredikant in Arnhem.

https://youtu.be/9BQYZKXEnQU

Kerkdienst vanuit de Bethlehemkerk, zondag 29 maart

Als u op onderstaande link klikt, kunt u de kerkdienst vanuit de Bethlehemkerk meebeleven. Mogelijk is het geluid beter via http://Kerkomroep.nl , maar dan heeft u er geen beeld bij.

https://youtu.be/ENU-2VQZock

Beeldmeditatie

, , ,

Op de foto staat de aartsengel Michaël, bekend als beschermer tegen het kwaad, dat op de foto geboeid onder zijn voeten ligt. Een beschermengel tegen het kwaad, die zou op dit moment wel heel welkom zijn!

Het is een beeld dat ik zag aan de muur van de nieuwe kathedraal in Coventry. Aan de rechterzijde van de foto zie ik zwarte verticale streepjes. Toen ik in de kathedraal stond, zag ik dat het de prachtig gekleurde ramen van de doopkapel zijn. Links onder in beeld zie ik een leuning en een paar traptreden, die leiden naar de ingang van de kathedraal.

 

De engel aan de muur en het kwaad dat hij overwonnen lijkt te hebben, roepen bij mij wel wat vragen op. Ik zie in de ene hand van de engel een speer die naar boven wijst, is dat een verwijzing naar God? Op andere afbeeldingen heb ik de speer of het zwaard juist naar beneden gericht gezien, gericht op het kwaad. De andere arm van de engel is op deze foto (het maakt echt uit vanuit welke hoek je naar dit beeld kijkt) horizontaal uitgestrekt met een gebalde vuist. De engel kijkt naar beneden, het kwaad kijkt omhoog en ondanks de ketenen die hem boeien geeft het beeld mij niet de indruk dat het kwaad overwonnen is.

 

De engel straalt ook niet echt triomfalisme uit, ik zie meer een kracht, een spanning om alles wat kwaad is eronder proberen te houden. En dat dit geen uitgemaakte zaak is.

 

Het beeld associeert voor mij met de pandemie waarmee we nu te maken hebben, het virus als het kwaad dat overwonnen moet worden. En eigenlijk vind ik die speer, die naar boven wijst wel mooi, alsof ik opgeroepen word om mijn blik omhoog te richten, om mij niet neer te laten halen door het kwaad, maar om me op te laten tillen door het goede. Bij alle vragen, onzekerheden, al het kwaad dat er is, geeft het voor mij ook aan: God is nabij.

 

Elsje Pot, stadspredikant

Kerk en corona

, , , ,

Alle maatregelen rondom de verspreiding van het corona-virus raken u niet alleen in huiselijke kring, ook het gemeenteleven van de Protestantse Gemeente Arnhem is er door geraakt. Dit vraagt veel improvisatievermogen van u allen en van de kerk, want ook voor ons zijn dit nieuwe ervaringen. Weet dat we in gedachten, met ons hart en door gebed ook bij elkaar kunnen zijn.

De stand van zaken op dit moment (19 maart 2020):

  • Er zijn geen diensten waarbij kerkgangers aanwezig kunnen zijn. De diensten zullen, waar mogelijk, uitgezonden worden via kerkomroep.nl (klik door naar Arnhem en zoek in de lijst de kerk van uw keuze).

Om overbelasting van de website te voorkomen is het advies de diensten op een ander moment dan zondagmorgen 10.00 uur te beluisteren.

  • Activiteiten zoals vergaderingen en gespreksgroepen zijn afgelast, of gebeuren via e-mail, telefoon of skype.
  • Voor alle predikanten geldt dat zij geen bezoekwerk doen. Alleen bij zeer hoge uitzondering kan dat doorgaan, en dan met inachtneming van alle door het RIVM gegeven richtlijnen. De predikanten zijn uiteraard wel bereikbaar via telefoon en email (zie hieronder).
  • In geval van ‘een overlijden’ kunt u contact opnemen met de predikanten, er wordt dan bekeken hoe verder te handelen.
  • Tot slot: we blijven zoeken naar manieren waarop we onder deze bijzondere omstandigheden toch als kerk aanwezig kunnen zijn.

Juist nu is het belangrijk om naar elkaar om te zien, dat kan ook telefonisch (hieronder staan de telefoonnummers van de predikanten), maar u kunt ook onderling op die manier contact houden of via de e-mail. Zo kunnen we elkaar ook tot steun zijn.

Predikanten:

Zuid:

Ds. Pierre Eijgenraam, ds.eijgenraam@pgarnhem-zuid.nl , 026-3519531

Ds. Hubertien Oostijk- van Andel, oostdijkvanandel@hetnet.nl, 026-3237577

Noord:

Ds. Arjen Hiemstra, arjen.hiemstra@pgarnhem.nl, 06-4018 0910

Ds. Monique Maan, monique.maan@pgarnhem.nl, 06-4089 8978

Parkstraatgemeente:

Ds. Marieke Fernhout, predikant@parkstraatgemeente.nl, 06-23436653

De Rank:

Ds. Johan Kamp, dominee@derankarnhem.nl, 026-4721796

Stedelijk werk:

Ds. Elsje Pot, elsje.pot@pgarnhem.nl, 026-3637338

D3rde Verdieping:

Ad Boogaard, info@d3rdeverdieping.nl, 06-4997 9824

 

Websites:

http://noord.pgarnhem.nl

www.pgarnhem-zuid.nl

www.gemeentederankarnhem.nl

www.parkstraatgemeente.nl

http://www.d3rdeverdieping.nl

Kerkdiensten in maart

, , ,

De wijkgemeenten Noord, Zuid, de Rank en de Parkstraat-gemeente hebben besloten om in maart de kerkdienst op de zondagmorgen te laten vervallen. Via kerk http://www.kerkomroep.nl zal er een alternatief aangeboden worden door de wijkgemeente noord, en mogelijk gebeurt dat ook door de wijkgemeente zuid.

Kerkdienst zondag 15 maart in de Eusebius gaat NIET door

, ,

GEEN dienst in Eusebius, wel via internet:

Vanwege de aangescherpte maatregelen van het RIVM in verband met het corona-virus, gaat de dienst van a.s. zondag 15 maart in de Eusebiuskerk niet door.

 

Ds. Monique Maan zal wel via internet een aangepaste dienst houden. U kunt hiernaar luisteren via www.kerkomroep.nl. Deze dienst zal in de Diaconessenkerk gehouden worden, zonder gemeenteleden.

De dienst zal bestaan uit gebeden, schriftlezingen en de preek over Exodus 5 en 6. U kunt de dienst live beluisteren om 10.00 uur, maar ook op een later moment.

 

Daarnaast zal er a.s. zondag om 9.20 uur een dienst worden uitgezonden op NPO2. In deze dienst, die gehouden wordt in de kapel van het landelijk dienstencentrum in Utrecht, zal ds. René de Reuver (scriba van de generale synode) een korte meditatie houden.

Actie Kerkbalans 2020

, ,

Kerk van Arnhem zijn we samen!

Samen kerk
Samen zijn we op weg naar de nieuwe kerk in Arnhem. We hebben nieuwe wijkgemeenten gevormd en plannen gemaakt om kerkgebouwen aan te passen aan onze wensen.
Er gebeurt veel in onze kerk en u maakt dit als lid allemaal mee. Vele vrijwilligers organiseren activiteiten. Ons predikantenteam is uitgebreid door de komst van ds. Hiemstra. Er worden huisbezoeken afgelegd, cursussen aangeboden zoals Bijbelstudie en er zijn gespreksgroepen waar u aan mee kunt doen. Daarnaast zijn er jongerengroepen, cantorijen, koren en vele commissies.

Er zijn gemeenteleden die zich inzetten om mensen naar de kerk of een ziekenhuis te brengen, die vakanties mogelijk maken voor hen die minder te besteden hebben en die zich bekommeren om dak- en thuislozen.

Via Kerkperspectief, een zondagsblad of wijkblad wordt u op de hoogte gehouden van onze activiteiten.
Nieuwe activiteiten worden ontwikkeld om aanwezig te zijn als ‘Kerk in de stad’.

Als wij willen dat al dit prachtige werk ook in 2020 doorgaat, dan hebben wij uw hulp nodig bij de actie Kerkbalans.

Wij vragen u daarom er naar vermogen aan bij te dragen.

Digitaal 
Ook dit jaar kan er weer digitaal een toezegging worden gedaan. Dat kan via: https://pgarnhem.nl/bijdragen/

Actie Kerkbalans 
Meer dan 2.000 kerken in Nederland vragen hun kerkleden de komende tijd om een bijdrage voor hun kerk.

Periodieke gift
Gebruiken maken van Overeenkomst Periodieke gift (voorheen Schenkingsakte)? Dan regelen wij dat graag (hier komt overigens geen notaris meer aan te pas).

Vrijwilligers gezocht

, , , ,

De eerste 3 weken van maart gaan we de wijken in: Vredenburg, Elderveld en in noord het gebied rond de Opstandingskerk.

https://youtu.be/NjJtCcU_WlQ

Lijkt het je leuk om mee te doen? Meld je aan via elsje.pot@pgarnhem.nl en vermeld erbij of je op 4 of 20 februari meedoet aan de training en welke wijk / straten in de bovengenoemde gebieden jouw voorkeur hebben.

Coventry gebed

, , ,

Elke vrijdag is er van 12.30 – 12.45 uur een gebed voor vrede en verzoening in de Waalse kerk, Gasthuisstraat 1.