Op de pagina Kerkdiensten vindt u de roosters voor de zomermaanden juli en augustus.

Kijk op de website van de betreffende kerk voor het protocol.

De wijkgemeenten Noord, Zuid, de Rank en de Parkstraat-gemeente hebben besloten om in maart de kerkdienst op de zondagmorgen te laten vervallen. Via kerk http://www.kerkomroep.nl zal er een alternatief aangeboden worden door de wijkgemeente noord, en mogelijk gebeurt dat ook door de wijkgemeente zuid.

Elke vrijdag is er van 12.30 – 12.45 uur een gebed voor vrede en verzoening in de Waalse kerk, Gasthuisstraat 1.