Over ons

Wij zijn de Protestantse Gemeente Arnhem (PGA), een samenwerkingsverband dat bestaat uit twee wijkgemeenten in Arnhem, een wijkgemeente van bijzondere aard en vrijzinnig protestanten. Met z’n allen geven we vorm aan geloven en kerkzijn in Arnhem. Binnen de PGA vind je een rijke variëteit aan geloofstradities.

De twee wijkgemeenten zijn:

De overige 2 (wijk)gemeenten zijn:

D3rde Verdieping
D3rde Verdieping, voorheen het Stadspastoraat is voor iedereen  die zich wil bezinnen op de vragen die het leven ons stelt, die op zoek is naar de diepere zin of betekenis van het bestaan, in ontmoeting met de ander.  D3rde Verdieping bevindt zich in Rozet.

Stadspredikant
Stadspredikant Elsje Pot is verantwoordelijk voor voor de taakvelden Communicatie, Missionair, Jeugd en jongeren, Verdieping en Verbreding.

Protestantse Kerken Nederland
De Protestantse Gemeente Arnhem is onderdeel van de Protestantse Kerken in Nederland en lid van de Raad van Kerken Arnhem in Arnhem.

Privacy

In verband met de wetgeving rondom de Algemene Verordening Gegevensbescherming vindt u op de privacy pagina meer informatie over de privacyverklaring van de Protestantse Gemeente te Arnhem. We volgen hier de lijn van de Protestantse Kerk.

Kerkperspectief

Nieuws, achtergronden en overdenkingen. Het Kerkperspectief is de belangrijkste informatiebron voor gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Arnhem.

We zouden u daarom van harte willen aanraden om een abonnement te nemen op dit maandelijkse kerkblad, zodat u geen relevante informatie (meer) over uw kerk in Arnhem mist. Iedereen die zich op wat voor manier ook verbonden voelt met de Protestantse Gemeente Arnhem, kan zich abonneren.

Van het kerkblad kunt u gratis gebruik maken. Jaarlijks ontvangt u een acceptgiro met de vraag om een vrijwillige bijdrage voor Kerkperspectief. Dit is dus niet verplicht.