Vorming en toerusting

Voor jong en oud heeft de PGA – in samenwerking met D3rde Verdieping – verschillende activiteiten op het programma staan. Hieronder is het overzicht te vinden. U kunt zich aanmelden op de website van D3rde Verdieping

Iemand verliezen en toch weer verdergaan

Serie van zes bijeenkomsten, bestemd voor nabestaanden van iemand die is overleden. Dit kan een partner zijn, maar misschien ook een familielid of een hele goede vriend Iemand die nog maar pas, of al wat langer geleden is overleden Het eerste kwartier is informeel, om elkaar te ontmoeten. Daarna gaan we in gesprek over een bepaald thema. En we sluiten af met een rondvraag en een vooruitblik op de volgende keer. Graag vóór 18 september tel. aanmelden bij één van de begeleiders:

Anita Coenraads, pastoraal werker Sint Eusebiusparochie, 06-15189911
Hubertien Oostdijk, predikant wijkgemeente Arnhem-Zuid, 026-3237577
Thea Beekman, SWOA, 06 -11781077
data 02-10 | 06-11 | 04-12 | 08-01 |
05-02 | 05-03 | 07-05
tijd 10:00-11:30
plaats Emmauskapel,
Gangulphuspein 5
kosten vrijwillige bijdrage

Kinderen van Abraham (v/h gesprekskring Bijbel en Koran)

Al meer dan tien jaar ontmoeten moslims en christenen elkaar maandelijks in een gesprekskring rond Bijbel en Koran. Het afgelopen seizoen hebben
we ‘verhalen die ons inspireren’ gelezen, bij toerbeurt aangedragen en ook voorbereid door één van ons. Daar gaan we mee door. En we hebben ook
onze naam veranderd! De kring heet voortaan ‘Kinderen van Abraham’ en is voor deelnemers uit de drie religies (dus jodendom, christendom, islam). Maar
natuurlijk zijn ook anderen van harte welkom! NB: van de deelnemers wordt verwacht dat zij het hele seizoen meedoen.

Meer info: Pierre Eijgenraam, jpeijgenraam@kpnmail.nl of 026-3519531.
data 02-10 | 06-11 | 04-12 | 08-01 |
05-02 | 05-03 | 02-04
tijd 20:00-22:00
plaats afwisselend in de
Salvatorkerk, Salvatorplein 274 en
de Turkiyem moskee, Maaslaan 7
duur 7x
kosten vrijwillige bijdrage

Mindfulness en bidden

Mindfulness is populair en voorziet duidelijk in een behoefte: meer rust in je leven, meer concentratie, leren loslaten en leven in het ‘nu’. Het beoefenen van mindfulness is niet aan een religie gebonden, maar voor wie gelovig is, komt het in de buurt van bidden. Omgekeerd zijn er in de kerk gelovigen die zaken
als stilte, lichamelijkheid, vertrouwen en overgave missen in de kerkdienst. Wij proberen nu die twee werelden (die eigenlijk één zijn!) samen te brengen. We doen verschillende meditatieoefeningen uit de mindfulness en combineren dit met vormen van bidden, zingen en stil worden voor God. De avonden worden begeleid door Pierre Eijgenraam, predikant van de Protestantse Gemeente Arnhem-Zuid, en Carin Boonstra, gecertificeerd mindfulnesstrainer.

Meer info: Pierre Eijgenraam, jpeijgenraam@kpnmail.nl of 026-3519531.
data nog niet bekend, 1x per
maand op maandag of donderdag
tijd 20:00-21:45
plaats afwisselend in de
Salvatorkerk en De Kandelaar
kosten vrijwillige bijdrage

Taizé-liederen zingen

Taizé is een internationale kloostergemeenschap dat in 1940 in Taizé (in Bourgondië) door Frère Roger (Schutz) gestart is als een vluchtelingenopvang.
Vanaf de jaren ‘50 komen steeds meer jongeren naar Taizé. Wekelijks komen er zo’n duizend, vooral in de zomer en met Pasen, voor ontmoeting en
bezinning. Taizé-liederen zijn christelijke meerstemmige liederen en canons, in allerlei talen. Tekst en melodie zijn eenvoudig en makkelijk mee te zingen.
Het uur bestaat uit samenzang, met stiltes. Taizé-bundels zijn aanwezig.

Docent: Danielle Roelofsen woont sinds kort in Arnhem en heeft hiervoor in Ierland
gewoond, gaf er muziek- en creatieve workshops, speelt dwarsfluit, lier en zingt, spirituele
en wereldmuziek.
data 12 en 26-09 | 10 en 24-10 |
07 en 21-11 | 05 en 19-12
tijd 20:00-21:00
plaats 3.12 (stilteruimte)
duur 8x (1x per 14 dagen, per keer
meedoen is mogelijk)
code N-1736
kosten € 4 (€ 3) per keer

Joodse meditatieve zang

Op het programma een aantal meditatieve gezangen op muziek van Shefa Gold, Nava Tehila en Ernst Thuring. De liedteksten (in het Hebreeuws!) zijn
ontleend aan het Hooglied en de Psalmen. Ter afwisseling lezen we enkele gedichten die passen bij de gezangen.

Docent: Piet van der Heide, docent en zanger.
data 26-11
tijd 14:30-16:30
plaats 3.12 (stilteruimte)
code N-1737
kosten € 8 (€ 6)

Putten uit de bron – Psalmen verkennen

Psalmen zijn vertrouwd, mooi, soms ook vreemd en hard. Je komt erdoor tot zingen, je wordt er stil van of ze stuiten je tegen de borst. Om
de psalmen beter te verstaan, gaan we ze lezen, overwegen en uitdiepen. De keuze is gebaseerd op allerlei facetten van het leven: het mysterie
van God en mens, verwondering en ook verbijstering over het leven, verstilling, vergeving en barmhartigheid, de levensweg.
We sluiten steeds af met het luisteren naar muziek bij de psalm en/of het lezen van deze psalm uit ‘150 psalmen vrij’ van Huub Oosterhuis. De zes
bijeenkomsten zijn meditatief, informatief en interactief.

Docent: Ben Piepers, theoloog, voorheen werkzaam als pastoraal werker.
data 13, 20 en 27-09 | 04, 11 en 25-10
tijd 10:45-12:00
plaats 3.02
duur 6x
code N-1712
kosten vrijwillige bijdrage (richtbedrag € 4)

Byzantijnse meditatieve zang

Uit de rijke liturgische traditie van Byzantium en de daarvan afgeleide Russische kerkmuziek zingen we een aantal eenvoudige gezangen. Deze
prachtige melodieën bezitten een grote meditatieve kracht. Ook lezen we enkele gedichten die aansluiten bij de gezangen.

Docent: Piet van der Heide schildert iconen en heeft een brede ervaring op zanggebied.
datum 17-12
tijd 14:30-16:30
plaats 3.12 (stilteruimte)
code N-1741
kosten € 8 (€ 6)

Theresa en haar innerlijk burcht (i.s.m. de Parkstraatgemeente)

500 jaar geleden werd Teresa uit Joodse ouders geboren in Avila, Spanje. Reeds op jonge leeftijd trad ze het klooster in en na een bekeringservaring
ontpopte ze zich tot een groot kloosterhervormer. Onvermoeibaar reisde ze Spanje rond, stichtte daar het ene klooster na het andere. Ondertussen vond
ze ook nog tijd om allerlei boeken en brieven te schrijven. Voor haar was God niet alleen te vinden in de kerk en het gebed, maar ook tussen de mensen, in
het dagelijks leven en in de keuken tussen de potten en pannen.

Uitvoerend: Theo Worm: gitaar en klarinet, Marianne Brouwer: dwarsfluit, Trudi van Kessel: zang en gitaar; Nuria Castells: castagnetten en dans, Juan van Allende: trom, Henk
Ankoné: zang, Anita Hendricx: voordracht.
data 03-12
tijd 15:00
plaats Parkstraatgemeente,
Parkstraat 31a
code N-1742
kosten € 8 (€ 6)

Putten uit de bron

Een wekelijkse bijeenkomst rond een Bijbeltekst. We proberen deze tekst zoveel mogelijk te lezen zonder dogmatische bril en daarbij open
te staan voor de beelden en bewegingen in het verhaal. De vraag hoe relevant de tekst voor ons persoonlijke leven en ons maatschappelijk
handelen is, zal daarbij ook steeds een rol spelen. Opgave vooraf is niet nodig.

Docent: Ad Boogaard, pastor/coördinator D3rde Verdieping.
data 1, 8, 15, 22 en 29-11 | 6, 13 en 20-12
tijd 10:45-12:00
plaats 3.02
duur 8x
code N-1713
kosten vrijwillige bijdrage (richtbedrag € 4)

Bijbels Hebreeuws

Altijd al het Oude Testament in de grondtekst willen lezen om te begrijpen wat er echt staat? In deze basiscursus maak je kennis met de beginselen
van het Bijbels Hebreeuws. Denk aan de letters en grammatica, het lezen van de eerste zinnen. Ook aandacht voor de achtergronden van
deze taal en de (on)mogelijkheden van vertalen. Om het Hebreeuws in de vingers te krijgen, is het nodig om ook buiten de
lessen actief met de taal en het schrift bezig te zijn. Hoeveel tijd dat vergt, hangt af van je taalgevoel en je ervaring met vreemde talen.

Docent: Petra van der Voort, afgestudeerd op exegese OT, vindt het leuk om met anderen het OT in de grondtekst te lezen.
data 22 en 29-09 | 06, 13 en 27-10 | 03, 10, 17
en 24 nov | 1 dec
tijd 15:30-16:30
plaats 3.09
duur 10x
code N-1714
kosten € 80 (€ 60)

Icoon schilderen

In onze hectische tijd kan het zien, het schouwen van een icoon, tegemoet komen aan een verlangen naar verstilling en inspiratie. In de cursus icoon schilderen proberen we hierbij aan te sluiten door op traditionele wijze een eenvoudige icoon van Maria, de Moeder Gods te schilderen. In de cursus wordt aandacht geschonken aan het ambacht van de icoonschilder, maar ook aan de religieuze kwaliteit van de icoon. De cursisten zorgen zelf voor de benodigde materialen. Geschilderd wordt op een met krijt bewerkt paneel van ongeveer 20 x 26 cm. Meer informatie over de materialen via D3rde Verdieping.
Docent: Piet van der Heide, gaf cursussen in het schilderen van iconen in binnen- en buitenland. Naast iconografie heeft ook de liturgische zang van Byzantium zijn grote belangstelling.

data: 06, 13, 20 en 27-11 | 04 en 11-12
tijd 10:00-16:00
plaats 3.05
duur 6x
code N-1711
kosten € 260 (€ 195)

Luther

24 oktober 19:30 22:00

In het kader van 500 jaar Luther wordt in oecumenisch verband onderstaand programma georganiseerd.

Dinsdag 24 oktober, 19.30 uur, Salvatorkerk, avond over Luther met:
– Paul van Lunteren over de tijd waarin Luther leefde en wat dat voor hem heeft betekend, zijn leven en denkkader,
– pastoor Gerben Zweers over hoe hij als hedendaags Rooms-Katholiek aankijkt tegen Luther en zijn “erfenis”,
– ds. Pierre Eijgenraam, die enkele korte teksten van Luther met ons zal lezen en bespreken,
– Kees van Keulen over het liedrepertoire van Luther.

Geloofsvragen

Een groep voor mensen die zin hebben in een goed gesprek. In het komende seizoen gaan we in gesprek met elkaar rondom het thema ‘bidden’.

Data: we starten op dinsdag 19 september, die avond worden de vervolgdata afgesproken.
Tijd en plaats: 20.00 – 21.45 uur, kerkenraadskamer Diaconessenkerk

Contact: Rini Westerveld (r.westerveld@planet.nl) of ds. Monique Maan (m.maan@live.nl).

Volwassencatechese

Al vele jaren komt een groepje dames één keer per maand op donderdagochtend bij elkaar om te praten over uiteenlopende thema’s. Soms is het een Bijbelverhaal, soms iets uit de actualiteit of het uit het eigen leven.

Contact: Marion Zonneveld (mmzonneveld@kpnplanet.nl) of ds. Monique Maan