Beleidsplan PGA (in concept)

De Algemene Kerkenraad (AK) heeft in het voorjaar van 2021 een beleidsplan voor de jaren 2021 t/m 2025 gemaakt. Hierin zijn ook de werkplannen van de wijken opgenomen. Van het beleidsplan is ook een samenvatting op hoofdlijnen beschikbaar. Voor volledigheid en toelichting verwijzen wij u graag naar het beleidsplan. Het beleidsplan en de samenvatting kunt u lezen via onderstaande koppelingen:

Het concept beleidsplan

De samenvatting van het concept beleidsplan 2021-2025

 

Plaatselijke regeling AK (in concept)

Gelijktijdig met het beleidsplan heeft de Algemene Kerkenraad ook een plaatselijke regeling opgesteld voor de periode 2021 t/m 2025. De plaatselijke regeling kunt u lezen via onderstaande koppeling:

De plaatselijke regeling 2021-2025 (concept)

 

Plaatselijke Regeling (huidig)

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Arnhem heeft in 2014 een Plaatselijke Regeling opgesteld.  In de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 17 juni 2019 is daar een appendix aan toegevoegd, waarin Artikel 5.1 van de Plaatselijke Regeling is aangepast aan de huidige samenstelling van de PGA.