MET BEZIELING

Beleidsplan PGA

De Algemene Kerkenraad (AK) heeft in juni 2021 het beleidsplan voor de jaren 2021 t/m 2025 vastgesteld. Hierin zijn ook de werkplannen van de wijken opgenomen. Van het beleidsplan is ook een samenvatting op hoofdlijnen beschikbaar. Voor volledigheid en toelichting verwijzen wij u graag naar het beleidsplan. Het beleidsplan en de samenvatting kunt u lezen via onderstaande koppelingen:

 

Het vastgestelde beleidsplan 2021-2025

De samenvatting van het beleidsplan 2021-2025

 

Plaatselijke regeling AK

Gelijktijdig met het beleidsplan heeft de Algemene Kerkenraad ook een plaatselijke regeling vastgesteld voor de periode 2021 t/m 2025. De plaatselijke regeling kunt u lezen via onderstaande koppeling:

De vastgestelde plaatselijke regeling 2021-2025