Plaatselijke Regeling

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Arnhem heeft in 2014 een Plaatselijke Regeling opgesteld.  In de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 17 juni 2019 is daar een appendix aan toegevoegd, waarin Artikel 5.1 van de Plaatselijke Regeling is aangepast aan de huidige samenstelling van de PGA.