Bericht aan thuiszitters

,

Zondag 29 maart t/m zaterdag 4 april

Beste lezers,

Nu vrijwel al onze kerkelijke activiteiten zijn stilgelegd en kerkdiensten alleen nog online te volgen zijn, leek het ons goed om een wekelijks ‘bericht aan de thuiszitters’ te verzorgen, met korte meditaties verzorgd door Arnhemse predikanten en kerkelijk werkers. Ieder van ons doet dat op zijn of haar eigen manier, vanuit wat hem of haar bezighoudt en inspireert. De meditaties en het gebed van de week zijn bedoeld om thuis te lezen, te bidden of te zingen aan tafel of op een ander moment, voor jezelf of samen met huisgenoten.

Elke week is er een verbindend thema. Voor deze week hebben we het thema ‘thuis’ gekozen.

We hopen dat deze nieuwsbrieven u enige inspiratie en bemoediging kunnen bieden, maar ook kunnen helpen om vorm te geven aan onze onderlinge verbondenheid, ook op 1,5 meter –of meer-  van elkaar!

Met hartelijke groet,

Pierre Eijgenraam en Arjen Hiemstra, redactie.

 

Gebed van de week

 

God, het is stil op straat

een kwaad virus waart als een spook

rond over uw wereld

en wij weten niet hoe en wat en hoelang.

Richt onze ogen op U en op Jezus, de Goede Herder,

die kwam om mensen te redden.

Schenk ons uw goede Geest om te vertrouwen op een nieuwe morgen.

Trouwe God, bevrijd ons van zorgen en wees ons nabij!

Amen.

 

Door Hans Tissink, Zwolle

bij Liedboek 2013 lied 1003 ‘Stil is de straat’

 

 

Zondag 29 maart, door Elsje Pot, stadspredikant

We bidden dat de vrede van Christus

met je meegaat,

waar hij je ook naar toe zal zenden,

dat hij je gids zal zijn door de wildernis,

dat hij je beschermt in de storm,

dat hij je vreugdevol thuis zal brengen

je verheugende over de wonderen die hij je toonde,

dat hij je vreugdevol hier thuis terug zal brengen,

eens weer hier bij ons.

De bovenstaande tekst, een Keltische zegenbede uit de Northumbria Community in Engeland, vond ik in het blad Petrus van de Protestantse Kerk Nederland. Een zegenbede voor al diegenen die op reis gaan en de wens dat je weer thuis zult komen, thuis in de geloofsgemeenschap.

Wij gaan niet op reis, we kunnen, we mogen niet eens op reis gaan: grenzen zijn gesloten, vluchten gecanceld, het advies is: blijf zoveel mogelijk binnen. Onze reizen spelen zich nu vooral in en om ons huis af en in ons hoofd.

Ik stel me voor dat we deze zegenbede hebben laten klinken aan het eind van een viering, we zijn op reis gegaan. Het wordt een lange reis, dagen, weken, maanden, vol vragen en mogelijk ook angstig wachten zullen verstrijken. Ik hoop dat we daarna vreugdevol zullen worden teruggebracht, thuis in het huis, dat kerk heet. Ik verheug me er nu al op!

 

Kerkdienst vanuit de Bethlehemkerk, zondag 29 maart

Als u op onderstaande link klikt, kunt u de kerkdienst vanuit de Bethlehemkerk meebeleven. Mogelijk is het geluid beter via http://Kerkomroep.nl , maar dan heeft u er geen beeld bij.

https://youtu.be/ENU-2VQZock

Coventry gebed 27 maart

, , ,

Elke vrijdag wordt er om 12.30 uur gebeden om vrede en verzoening. Omdat we daarvoor voorlopig niet meer bij elkaar kunnen komen, plaatsen we hier elke vrijdag de gegevens zodat u thuis mee kunt bidden.

 

Tekst van het COVENTRYGEBED dat door Ton van Gestel uitgesproken zal worden in de Waalse kerk.

De voorganger steekt vrijdag om 12.30 uur de kaars aan in de Waalse Kerk en thuis kan men ook een kaars aansteken en de liturgie lezen.

Inleiding:

Veertigdagentijd, een tijd van inkeer en onthouding. Dat mogen we deze tijd heel intens beleven.

We leven in een tijd waarin alles in de westerse wereld perfect georganiseerd is, en dat beleven we al zeer lange tijd.

Dat is ooit heel anders geweest. een misoogst kon het hele leven omver gooien, ziektes als de pest die dood en verderf zaaiden, armoede, honger, oorlogen, die dood en verderf zaaiden. Er is zand gekomen in die perfect georganiseerde machinerie.

En dit is nog maar het begin. Afgezien van de wezenlijke vraag hoeveel mensen ernstig ziek zullen worden, komen er ook andere vragen om de hoek kijken.

Hoeveel mensen gaan hun baan verliezen, hoeveel bedrijven vallen om?

Wat voor impact zal de ziekte hebben op landen in Afrika en Zuid-Amerika?

Het geeft mij een gevoel van onzekerheid. Ik merk bij mezelf ook een groeiende behoefte aan gebed, aan Bijbelteksten waar ik herkenning in vind, die me troosten, bemoedigen.

We lezen in psalm 130:

Ik zie uit naar de HEER,

mijn ziel ziet uit naar hem en verlangt naar zijn woord,

mijn ziel verlangt naar de Heer,

meer dan wachters naar de morgen,

meer dan wachters uitzien naar de morgen.

 

Aansteken kaars

 

Openingsgebed

Kom, Heilige Geest, vervul ons hart met licht.

Ontsteek in ons het vuur van Uw liefde.

 

We zingen Lied 833:

Neem mij aan zoals ik ben, zuiver uit wie ik zal zijn,

druk uw zegel op mijn ziel en leef in mij

 

Lezing

Psalm 130

Uit de diepte roep ik tot u, HEER,

Heer, hoor mijn stem, wees aandachtig,

luister naar mijn roep om genade.

Als u de ongerechtigheden blijft gedenken, HEER,

Heer, wie houdt dan stand?

Maar bij u is vergeving, daarom eert men u met ontzag.

Ik zie uit naar de HEER,

mijn ziel ziet uit naar hem en verlangt naar zijn woord,

mijn ziel verlangt naar de Heer,

meer dan wachters naar de morgen,

meer dan wachters uitzien naar de morgen.

 

Stilte

 

Litanie van vrede en verzoening

 

Waar in vrede wordt gezaaid,

brengt gerechtigheid haar vruchten voort

voor hen die vrede stichten (Jak. 3: 13-18)

 

De onverschilligheid,

die een muur optrekt

tussen mij en jou,

tussen arm en rijk.

God, vergeef!

 

Het gemak

waarmee

wij de schepping

beschadigen en uitputten.

God, vergeef!

 

Het gebrek aan solidariteit

met gevangenen,

ontheemden en vluchtelingen,

met hen die ziek zijn,

eenzaam of verstoten.

God, vergeef!

 

Het ontbreken

van liefde

voor onszelf en onze naasten

onze moeite met vergeven.

God, vergeef!

 

Wees goed voor elkaar en vol medeleven: vergeef elkaar zoals

God u in Christus vergeven heeft’ (Ef. 4. 32)

 

Eigen voorbeden

 

Zegengebed  

Voor de reis wens ik je,

dat de weg je tegemoet komt,

de wind steeds in je rug is, de zon je gezicht verwarmt

en zachte buien je velden beregenen.

 

 

 

coventry test

lorem ipsum

Beeldmeditatie

, , ,

Op de foto staat de aartsengel Michaël, bekend als beschermer tegen het kwaad, dat op de foto geboeid onder zijn voeten ligt. Een beschermengel tegen het kwaad, die zou op dit moment wel heel welkom zijn!

Het is een beeld dat ik zag aan de muur van de nieuwe kathedraal in Coventry. Aan de rechterzijde van de foto zie ik zwarte verticale streepjes. Toen ik in de kathedraal stond, zag ik dat het de prachtig gekleurde ramen van de doopkapel zijn. Links onder in beeld zie ik een leuning en een paar traptreden, die leiden naar de ingang van de kathedraal.

 

De engel aan de muur en het kwaad dat hij overwonnen lijkt te hebben, roepen bij mij wel wat vragen op. Ik zie in de ene hand van de engel een speer die naar boven wijst, is dat een verwijzing naar God? Op andere afbeeldingen heb ik de speer of het zwaard juist naar beneden gericht gezien, gericht op het kwaad. De andere arm van de engel is op deze foto (het maakt echt uit vanuit welke hoek je naar dit beeld kijkt) horizontaal uitgestrekt met een gebalde vuist. De engel kijkt naar beneden, het kwaad kijkt omhoog en ondanks de ketenen die hem boeien geeft het beeld mij niet de indruk dat het kwaad overwonnen is.

 

De engel straalt ook niet echt triomfalisme uit, ik zie meer een kracht, een spanning om alles wat kwaad is eronder proberen te houden. En dat dit geen uitgemaakte zaak is.

 

Het beeld associeert voor mij met de pandemie waarmee we nu te maken hebben, het virus als het kwaad dat overwonnen moet worden. En eigenlijk vind ik die speer, die naar boven wijst wel mooi, alsof ik opgeroepen word om mijn blik omhoog te richten, om mij niet neer te laten halen door het kwaad, maar om me op te laten tillen door het goede. Bij alle vragen, onzekerheden, al het kwaad dat er is, geeft het voor mij ook aan: God is nabij.

 

Elsje Pot, stadspredikant

Kerk en corona

, , , ,

Alle maatregelen rondom de verspreiding van het corona-virus raken u niet alleen in huiselijke kring, ook het gemeenteleven van de Protestantse Gemeente Arnhem is er door geraakt. Dit vraagt veel improvisatievermogen van u allen en van de kerk, want ook voor ons zijn dit nieuwe ervaringen. Weet dat we in gedachten, met ons hart en door gebed ook bij elkaar kunnen zijn.

De stand van zaken op dit moment (19 maart 2020):

  • Er zijn geen diensten waarbij kerkgangers aanwezig kunnen zijn. De diensten zullen, waar mogelijk, uitgezonden worden via kerkomroep.nl (klik door naar Arnhem en zoek in de lijst de kerk van uw keuze).

Om overbelasting van de website te voorkomen is het advies de diensten op een ander moment dan zondagmorgen 10.00 uur te beluisteren.

  • Activiteiten zoals vergaderingen en gespreksgroepen zijn afgelast, of gebeuren via e-mail, telefoon of skype.
  • Voor alle predikanten geldt dat zij geen bezoekwerk doen. Alleen bij zeer hoge uitzondering kan dat doorgaan, en dan met inachtneming van alle door het RIVM gegeven richtlijnen. De predikanten zijn uiteraard wel bereikbaar via telefoon en email (zie hieronder).
  • In geval van ‘een overlijden’ kunt u contact opnemen met de predikanten, er wordt dan bekeken hoe verder te handelen.
  • Tot slot: we blijven zoeken naar manieren waarop we onder deze bijzondere omstandigheden toch als kerk aanwezig kunnen zijn.

Juist nu is het belangrijk om naar elkaar om te zien, dat kan ook telefonisch (hieronder staan de telefoonnummers van de predikanten), maar u kunt ook onderling op die manier contact houden of via de e-mail. Zo kunnen we elkaar ook tot steun zijn.

Predikanten:

Zuid:

Ds. Pierre Eijgenraam, ds.eijgenraam@pgarnhem-zuid.nl , 026-3519531

Ds. Hubertien Oostijk- van Andel, oostdijkvanandel@hetnet.nl, 026-3237577

Noord:

Ds. Arjen Hiemstra, arjen.hiemstra@pgarnhem.nl, 06-4018 0910

Ds. Monique Maan, monique.maan@pgarnhem.nl, 06-4089 8978

Parkstraatgemeente:

Ds. Marieke Fernhout, predikant@parkstraatgemeente.nl, 06-23436653

De Rank:

Ds. Johan Kamp, dominee@derankarnhem.nl, 026-4721796

Stedelijk werk:

Ds. Elsje Pot, elsje.pot@pgarnhem.nl, 026-3637338

D3rde Verdieping:

Ad Boogaard, info@d3rdeverdieping.nl, 06-4997 9824

 

Websites:

http://noord.pgarnhem.nl

www.pgarnhem-zuid.nl

www.gemeentederankarnhem.nl

www.parkstraatgemeente.nl

http://www.d3rdeverdieping.nl

Kerkdiensten in maart

, , ,

De wijkgemeenten Noord, Zuid, de Rank en de Parkstraat-gemeente hebben besloten om in maart de kerkdienst op de zondagmorgen te laten vervallen. Via kerk http://www.kerkomroep.nl zal er een alternatief aangeboden worden door de wijkgemeente noord, en mogelijk gebeurt dat ook door de wijkgemeente zuid.

Kerkdienst zondag 15 maart in de Eusebius gaat NIET door

, ,

GEEN dienst in Eusebius, wel via internet:

Vanwege de aangescherpte maatregelen van het RIVM in verband met het corona-virus, gaat de dienst van a.s. zondag 15 maart in de Eusebiuskerk niet door.

 

Ds. Monique Maan zal wel via internet een aangepaste dienst houden. U kunt hiernaar luisteren via www.kerkomroep.nl. Deze dienst zal in de Diaconessenkerk gehouden worden, zonder gemeenteleden.

De dienst zal bestaan uit gebeden, schriftlezingen en de preek over Exodus 5 en 6. U kunt de dienst live beluisteren om 10.00 uur, maar ook op een later moment.

 

Daarnaast zal er a.s. zondag om 9.20 uur een dienst worden uitgezonden op NPO2. In deze dienst, die gehouden wordt in de kapel van het landelijk dienstencentrum in Utrecht, zal ds. René de Reuver (scriba van de generale synode) een korte meditatie houden.

Actie Kerkbalans 2020

, ,

Kerk van Arnhem zijn we samen!

Samen kerk
Samen zijn we op weg naar de nieuwe kerk in Arnhem. We hebben nieuwe wijkgemeenten gevormd en plannen gemaakt om kerkgebouwen aan te passen aan onze wensen.
Er gebeurt veel in onze kerk en u maakt dit als lid allemaal mee. Vele vrijwilligers organiseren activiteiten. Ons predikantenteam is uitgebreid door de komst van ds. Hiemstra. Er worden huisbezoeken afgelegd, cursussen aangeboden zoals Bijbelstudie en er zijn gespreksgroepen waar u aan mee kunt doen. Daarnaast zijn er jongerengroepen, cantorijen, koren en vele commissies.

Er zijn gemeenteleden die zich inzetten om mensen naar de kerk of een ziekenhuis te brengen, die vakanties mogelijk maken voor hen die minder te besteden hebben en die zich bekommeren om dak- en thuislozen.

Via Kerkperspectief, een zondagsblad of wijkblad wordt u op de hoogte gehouden van onze activiteiten.
Nieuwe activiteiten worden ontwikkeld om aanwezig te zijn als ‘Kerk in de stad’.

Als wij willen dat al dit prachtige werk ook in 2020 doorgaat, dan hebben wij uw hulp nodig bij de actie Kerkbalans.

Wij vragen u daarom er naar vermogen aan bij te dragen.

Digitaal 
Ook dit jaar kan er weer digitaal een toezegging worden gedaan. Dat kan via: https://pgarnhem.nl/bijdragen/

Actie Kerkbalans 
Meer dan 2.000 kerken in Nederland vragen hun kerkleden de komende tijd om een bijdrage voor hun kerk.

Periodieke gift
Gebruiken maken van Overeenkomst Periodieke gift (voorheen Schenkingsakte)? Dan regelen wij dat graag (hier komt overigens geen notaris meer aan te pas).

Vrijwilligers gezocht

, , , ,

De eerste 3 weken van maart gaan we de wijken in: Vredenburg, Elderveld en in noord het gebied rond de Opstandingskerk.

https://youtu.be/NjJtCcU_WlQ

Lijkt het je leuk om mee te doen? Meld je aan via elsje.pot@pgarnhem.nl en vermeld erbij of je op 4 of 20 februari meedoet aan de training en welke wijk / straten in de bovengenoemde gebieden jouw voorkeur hebben.