Thema Kerkbalans 2024: “Geef vandaag voor de kerk van morgen”

Actie Kerkbalans start weer vanaf 13 januari 2024. Ook dit jaar is voor het thema ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ gekozen. Dit thema geeft goed weer waar wij als gemeente voor staan. Als u meedoet met deze actie ontvangt u een e-mail of een brief met het verzoek voor de jaarlijkse bijdrage. Voor de toekomst van de kerk is het van belang dat u ook in 2024 (weer) uw bijdrage toezegt.

Voor de kerk van morgen

De kerk is ook voor de generaties na ons van grote waarde. We moeten daarom vooruit blijven kijken zodat we de huidige betekenis, ook in de toekomst kunnen bieden. Die betekenis ligt in het verdiepen en ontmoeten. We willen dan ook uitnodigend zijn voor zowel de huidige gemeenteleden als voor de toekomstige generaties. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk.

Daar hebben we wel uw bijdrage voor nodig. Ook al omdat de (stijgende) vaste kosten van de kerk doorgaan en er extra uitgaven worden gedaan om contact te onderhouden met de gemeenteleden.

Samen voor onze kerk

Kerk-zijn kunnen we alleen samen.

Dus: doe mee aan Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de periode van 13 t/m 27 januari kunt u een brief of een e-mail verwachten met het verzoek uw bijdrage digitaal toe te zeggen. U kunt uw bijdrage digitaal toezeggen via  https://www.pgarnhem.nl/kerkbalans.

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen!

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage,

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Arnhem

Theo Slagboom, voorzitter a.i.

Hans Peter van Leeuwen, secretaris a.i.