D3rde Verdieping

D3rde Verdieping is voor iedereen die wil nadenken over de vragen die het leven ons stelt , op zoek is naar de diepere zin of betekenis van het bestaan en dit wil in ontmoeting met de ander. D3rde Verdieping, voorheen ‘het Stadspastoraat’, biedt cursussen, workshops, lezingen en meditaties aan.

Verbeelding
Waarom deze naam? Op ons logo is een roltrap met twee figuren en een wolk te zien. De twee personen staan symbool voor ‘ontmoeting’ . Maar wat is de betekenis van die wolk? Misschien voor dat wat je niet ziet, het onzichtbare? Voor er-is-meer-tussen-hemel-en-aarde? Of verwijst de wolk naar de Eeuwige, zoals in het verhaal uit Exodus waarin wordt verteld hoe de Ene in een wolk voor het volk uittrok door de woestijn? Of de wolk van niet-weten, zoals de mystieke traditie het omschrijft? Kortom, de wolk bovenaan de roltrap laat veel aan de verbeelding over. En dát is juist de bedoeling!

Locatie
De D3rde Verdieping is gevestigd in Rozet in Arnhem (op de dérde verdieping in lokaal 3.09).

Nieuwsgierig geworden? Bekijk dan onze website!