Coventry gebed 27 maart

, , ,

Elke vrijdag wordt er om 12.30 uur gebeden om vrede en verzoening. Omdat we daarvoor voorlopig niet meer bij elkaar kunnen komen, plaatsen we hier elke vrijdag de gegevens zodat u thuis mee kunt bidden.

 

Tekst van het COVENTRYGEBED dat door Ton van Gestel uitgesproken zal worden in de Waalse kerk.

De voorganger steekt vrijdag om 12.30 uur de kaars aan in de Waalse Kerk en thuis kan men ook een kaars aansteken en de liturgie lezen.

Inleiding:

Veertigdagentijd, een tijd van inkeer en onthouding. Dat mogen we deze tijd heel intens beleven.

We leven in een tijd waarin alles in de westerse wereld perfect georganiseerd is, en dat beleven we al zeer lange tijd.

Dat is ooit heel anders geweest. een misoogst kon het hele leven omver gooien, ziektes als de pest die dood en verderf zaaiden, armoede, honger, oorlogen, die dood en verderf zaaiden. Er is zand gekomen in die perfect georganiseerde machinerie.

En dit is nog maar het begin. Afgezien van de wezenlijke vraag hoeveel mensen ernstig ziek zullen worden, komen er ook andere vragen om de hoek kijken.

Hoeveel mensen gaan hun baan verliezen, hoeveel bedrijven vallen om?

Wat voor impact zal de ziekte hebben op landen in Afrika en Zuid-Amerika?

Het geeft mij een gevoel van onzekerheid. Ik merk bij mezelf ook een groeiende behoefte aan gebed, aan Bijbelteksten waar ik herkenning in vind, die me troosten, bemoedigen.

We lezen in psalm 130:

Ik zie uit naar de HEER,

mijn ziel ziet uit naar hem en verlangt naar zijn woord,

mijn ziel verlangt naar de Heer,

meer dan wachters naar de morgen,

meer dan wachters uitzien naar de morgen.

 

Aansteken kaars

 

Openingsgebed

Kom, Heilige Geest, vervul ons hart met licht.

Ontsteek in ons het vuur van Uw liefde.

 

We zingen Lied 833:

Neem mij aan zoals ik ben, zuiver uit wie ik zal zijn,

druk uw zegel op mijn ziel en leef in mij

 

Lezing

Psalm 130

Uit de diepte roep ik tot u, HEER,

Heer, hoor mijn stem, wees aandachtig,

luister naar mijn roep om genade.

Als u de ongerechtigheden blijft gedenken, HEER,

Heer, wie houdt dan stand?

Maar bij u is vergeving, daarom eert men u met ontzag.

Ik zie uit naar de HEER,

mijn ziel ziet uit naar hem en verlangt naar zijn woord,

mijn ziel verlangt naar de Heer,

meer dan wachters naar de morgen,

meer dan wachters uitzien naar de morgen.

 

Stilte

 

Litanie van vrede en verzoening

 

Waar in vrede wordt gezaaid,

brengt gerechtigheid haar vruchten voort

voor hen die vrede stichten (Jak. 3: 13-18)

 

De onverschilligheid,

die een muur optrekt

tussen mij en jou,

tussen arm en rijk.

God, vergeef!

 

Het gemak

waarmee

wij de schepping

beschadigen en uitputten.

God, vergeef!

 

Het gebrek aan solidariteit

met gevangenen,

ontheemden en vluchtelingen,

met hen die ziek zijn,

eenzaam of verstoten.

God, vergeef!

 

Het ontbreken

van liefde

voor onszelf en onze naasten

onze moeite met vergeven.

God, vergeef!

 

Wees goed voor elkaar en vol medeleven: vergeef elkaar zoals

God u in Christus vergeven heeft’ (Ef. 4. 32)

 

Eigen voorbeden

 

Zegengebed  

Voor de reis wens ik je,

dat de weg je tegemoet komt,

de wind steeds in je rug is, de zon je gezicht verwarmt

en zachte buien je velden beregenen.

 

 

 

Beeldmeditatie

, , ,

Op de foto staat de aartsengel Michaël, bekend als beschermer tegen het kwaad, dat op de foto geboeid onder zijn voeten ligt. Een beschermengel tegen het kwaad, die zou op dit moment wel heel welkom zijn!

Het is een beeld dat ik zag aan de muur van de nieuwe kathedraal in Coventry. Aan de rechterzijde van de foto zie ik zwarte verticale streepjes. Toen ik in de kathedraal stond, zag ik dat het de prachtig gekleurde ramen van de doopkapel zijn. Links onder in beeld zie ik een leuning en een paar traptreden, die leiden naar de ingang van de kathedraal.

 

De engel aan de muur en het kwaad dat hij overwonnen lijkt te hebben, roepen bij mij wel wat vragen op. Ik zie in de ene hand van de engel een speer die naar boven wijst, is dat een verwijzing naar God? Op andere afbeeldingen heb ik de speer of het zwaard juist naar beneden gericht gezien, gericht op het kwaad. De andere arm van de engel is op deze foto (het maakt echt uit vanuit welke hoek je naar dit beeld kijkt) horizontaal uitgestrekt met een gebalde vuist. De engel kijkt naar beneden, het kwaad kijkt omhoog en ondanks de ketenen die hem boeien geeft het beeld mij niet de indruk dat het kwaad overwonnen is.

 

De engel straalt ook niet echt triomfalisme uit, ik zie meer een kracht, een spanning om alles wat kwaad is eronder proberen te houden. En dat dit geen uitgemaakte zaak is.

 

Het beeld associeert voor mij met de pandemie waarmee we nu te maken hebben, het virus als het kwaad dat overwonnen moet worden. En eigenlijk vind ik die speer, die naar boven wijst wel mooi, alsof ik opgeroepen word om mijn blik omhoog te richten, om mij niet neer te laten halen door het kwaad, maar om me op te laten tillen door het goede. Bij alle vragen, onzekerheden, al het kwaad dat er is, geeft het voor mij ook aan: God is nabij.

 

Elsje Pot, stadspredikant