Berichten

door Margriet Kok

Bestrijd onrecht met een brief!

Magai Matiop Ngong uit Zuid-Sudan was pas 15 jaar toen een afgeketste kogel per ongeluk zijn neef doodde. De rechter veroordeelde hem tot de galg voor moord. Magai had tijdens de rechtszaak geen advocaat. Het internationaal recht en ook de Zuid-Sudanese grondwet verbieden de doodstraf voor mensen die jonger dan 18 jaar waren toen ze een misdrijf begingen.

Amnesty International vroeg in 2019 aandacht voor deze veroordeling met de actie ‘Write for Rights’en riep mensen op om een brief te schrijven. Er werden maar liefst 765.000 brieven verstuurd voor Magai. Dat leidde in Zuid-Sudan tot veel discussie over de doodstraf, vooral voor minderjarigen. En juli 2020 werd Magai’s doodvonnis vernietigd. Het Hooggerechtshof zoekt nu naar een passende straf.

Ook straks in december schrijven mensen brieven voor tien dezelfde personen in het kader van deze actie ‘Write for Rights’. Brieven aan autoriteiten om te vragen om de vrijlating, bescherming of aanpassing van een discriminerende wet.

Schrijft u ook een brief?[1]

[1] https://www.amnesty.nl/organiseren/over-write-for-rights

 

De eerste 3 weken van maart gaan we de wijken in: Vredenburg, Elderveld en in noord het gebied rond de Opstandingskerk.

https://youtu.be/NjJtCcU_WlQ

Lijkt het je leuk om mee te doen? Meld je aan via elsje.pot@pgarnhem.nl en vermeld erbij of je op 4 of 20 februari meedoet aan de training en welke wijk / straten in de bovengenoemde gebieden jouw voorkeur hebben.

Met de actie Kerkbalans vragen we u om gul te geven voor uw eigen kerk in Arnhem. Voor de campagne van 2017 is het thema Mijn kerk verbindt. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans.

Lees meer