Berichten

Kees van Keulen

Ik kom uit een gezin met acht kinderen. Eén van ons is ongetrouwd gebleven en was fysiek het ‘zorgenkindje’. Ze heeft uit het leven gehaald wat er in zat, maar als eerste van de acht zou voor haar het einde komen.

En wat doe je dan met z’n zevenen, haar broers en zuster? Er werd een rooster gemaakt, zodat er iedere dag iemand langskwam, die regelde wat gedaan moest worden. Voor het overige had ze één broer aangewezen die de organisatie strak in de hand hield.

Na een poosje was dat niet meer toereikend en werd ze naar een hospice gebracht. Wekelijks gingen Lenie en ik daar naartoe. Toen was het op. We kregen de opdracht -zo ging het- de volgende dag met z’n zevenen te komen om afscheid te nemen. We zaten op de zolder van de hospice. De dokter kwam langs en vertelde dat hij haar na ons afscheid in diepe slaap zou brengen.

We gingen naar beneden en stonden op een rij in haar kamer. Voor het laatste met z’n achten bij elkaar. We hebben goed afscheid van haar genomen. Zoals haar opdracht was, in volgorde van leeftijd. ‘Doodgaan is niet eng’ zei ze nog. Ze had de overtuiging dat onze vader en moeder haar stonden op te wachten en in hun armen zouden sluiten. Wat zwaaide ze krachtig toen we weer naar de zolder gingen! Toen realiseerde ik me dat ze er met een kwartier niet meer zou zijn. Althans, zo voelde ik het.

Nu ik dit schrijf, voel ik het nog in mijn botten. Maar wat een goed gevoel geeft het, dit met z’n allen voor haar te hebben kunnen doen! We hebben haar in het graf van onze ouders begraven.

door Hubertien Oostdijk 

Tijdens de dienst in de Eusebiuskerk gebeurde het nog, een vrouw die vroeg waar ik predikant was. ‘In Arnhem-Zuid’ antwoordde ik. ‘Oh, dat is vreselijk ver weg’ luidde haar antwoord. ‘Welnee een kwartiertje fietsen’ reageerde ik.

Voor sommige inwoners van Arnhem-Noord lijkt Arnhem-Zuid een enorm eind terwijl je andersom gevoelsmatig veel minder hoort ‘klagen’ over de afstand!

Maar wie Arnhem zegt denkt aan een brug, je moet nu eenmaal de Rijn over om aan de andere kant van de stad te komen.

Toine Lacet schreef een gedicht getiteld ‘de Brug’. Het is met name geschikt voor een afscheidsdienst. Een aantal regels daaruit vindt u hierbij.

 

“Breng jij mij weg tot aan de brug?

Ik heb geen idee hoe diep het water is.

 De overkant lijkt mij zo ver,

je kunt de oever hier niet zien,

zo ver het oog reikt zie ik mist.

Ik twijfel aan het verder gaan.” 

 

“Breng jij mij weg tot aan de brug?”

“Dank voor je liefde en je trouw.

Ik ga nu gauw

want het begin is reeds in zicht,

ik voel de warmte van een licht…” 

 

Al lijkt de overkant gehuld in mist toch ervaart de dichter een gevoel van licht, warmte. In een vergaderzaal van de Kandelaar (en het verhuist mee naar de Salvatorkerk!) hangt een grote foto van een brug. Ook daar is het uiteinde gehuld in mist. Maar je krijgt niet het gevoel dat het daar eindigt. Met de dichter kan je meezeggen ‘want het begin is reeds in zicht, ik voel de warmte van een Licht’. En Licht schrijf ik maar met een hoofdletter, want het is God, daar vertrouw ik op, die ons opwacht aan de andere Kant, zoals God ook met ons meetrekt als we naar de andere kant, naar de Salvatorkerk,’ gaan (nog net niet de brug over…).

 

door Monique Maan

 

Breng jij mij weg tot aan de brug?

Ik ben zo bang om daar alleen te staan.

Als we daar zijn, ga niet direct terug,

maar wacht totdat ik overga en zwaai me na.

Dan voel ik mij heel veilig en vertrouwd.

 

Breng jij mij weg tot aan de brug –

‘k heb geen idee hoe diep het water is,

de overkant lijkt mij zover.

Je kunt de oever hier niet zien.

Zover het oog reikt, zie ik mist,

ik twijfel aan het verdergaan.

 

Breng jij mij weg tot aan de brug?

En ga dan niet te vlug terug.

Zwaai mij na als ik erover ga.

Een heel klein duwtje in de rug

is alles wat ik nog verlang van jou.

Dank voor je liefde en je trouw.

Ik ga nu gauw,

want het begin is reeds in zicht:

ik voel de warmte van een Licht.

 

Dit gedicht van Toine Lacet klonk in een afscheidsdienst waarin ik een aantal jaren geleden mocht voorgaan.

Het gedicht was door de familie gekozen omdat het voor hen zo mooi verwoordde hoe de laatste dagen met hun moeder en oma geweest waren. Nauwe verbondenheid met elkaar, maar ook het besef elkaar te moeten loslaten bij het overgaan van de brug van leven naar dood. Maar zelfs dat loslaten kan in verbondenheid.

 

Na ruim dertien jaar het ambt van luthers predikant te hebben gedragen, neemt Ds. Klaas Touwen afscheid van de Lutherse gemeente en van stad en ommeland. Hij heeft een beroep aanvaard van de Protestantse Gemeente Deil en Enspijk. Ds. Touwen neemt afscheid in een oecumenische viering op zondag 21 januari 2018, de Zondag van Gebed voor de Eenheid van Kerken en Christenen.

Bidden voor eenheid
Sinds 1908 komen christenen van diverse tradities wereldwijd samen om te bidden voor de eenheid die Christus ons als gave en opgave gegeven heeft: ‘opdat zij allen één zijn’. Deze zondag is dit jaar voorbereid door een interkerkelijke werkgroep uit het Caraïbisch gebied. Zij leggen de Bijbel open bij de uittocht uit de slavernij van Egypte. In deze keuze klinkt een geschiedenis door van vijfhonderd jaar kolonialisme, slavernij, exploitatie, armoede en aantasting van de menselijke waardigheid. Waar aan de slavernij een einde wordt gesteld, is dat niet minder dan de hand van God.

Voorgangers
Voorgangers in deze dienst zijn: Joke Kolkman, oud-katholiek pastoor, Ad Boogaard, pastor/coördinator D3rde Verdiepings, Martine Koops, anglicaans, Clem Follender, rooms-katholieke Eusebiusgroep en ds. Klaas Touwen.
Muzikale medewerking wordt verleend door het Bachensemble Arnhem onder leiding van Thea Endedijk. Zangers die willen aanschuiven kunnen zich bij haar aanmeldenthea.endedijk@gmail.com. De repetitie is op donderdagavond 18 januari om 19.45 uur.

Plaats: Diaconessenkerk (hoek Izaäk Evertslaan en Van Nispenstraat). De dienst begint om tien uur, met aansluitend een afscheidsreceptie voor ds. Klaas Touwen.