Berichten

Bericht aan de thuiszitters

Zondag 29 maart t/m zaterdag 4 april

Beste lezers,

Nu vrijwel al onze kerkelijke activiteiten zijn stilgelegd en kerkdiensten alleen nog online te volgen zijn, leek het ons goed om een wekelijks ‘bericht aan de thuiszitters’ te verzorgen, met korte meditaties verzorgd door Arnhemse predikanten en kerkelijk werkers. Ieder van ons doet dat op zijn of haar eigen manier, vanuit wat hem of haar bezighoudt en inspireert. De meditaties en het gebed van de week zijn bedoeld om thuis te lezen, te bidden of te zingen aan tafel of op een ander moment, voor jezelf of samen met huisgenoten.

Elke week is er een verbindend thema. Voor deze week hebben we het thema ‘thuis’ gekozen.

We hopen dat deze nieuwsbrieven u enige inspiratie en bemoediging kunnen bieden, maar ook kunnen helpen om vorm te geven aan onze onderlinge verbondenheid, ook op 1,5 meter –of meer-  van elkaar!

Met hartelijke groet,

 Pierre Eijgenraam en Arjen Hiemstra, redactie.

 

Gebed van de week

God, het is stil op straat

een kwaad virus waart als een spook

rond over uw wereld

en wij weten niet hoe en wat en hoelang.

Richt onze ogen op U en op Jezus, de Goede Herder,

die kwam om mensen te redden.

Schenk ons uw goede Geest om te vertrouwen op een nieuwe morgen.

Trouwe God, bevrijd ons van zorgen en wees ons nabij!

Amen.

 

Door Hans Tissink, Zwolle

bij Liedboek 2013 lied 1003 ‘Stil is de straat’

 

Woensdag 1 april, door Marieke Fernhout, predikant Parkstraatgemeente

 Thuis: wat dat voor mij betekent kan ik niet mooier onder woorden brengen dan Niek Schuman het heeft gedaan in onderstaande tekst (die ik een heel klein beetje heb aangevuld).

 

Volgend jaar

 

als door hun tranen heen

de mensen lachen

ternauwernood maar toch

niet klein te krijgen zijn

zich warmen aan elkaar

en hardnekkig hopen

en blijven zeggen

tot volgend jaar

in Santiago of in Mokum

of in elk ander nieuw Jeruzalem

 

dan bloeit het kruis

en wordt een levensboom

dan komen wij thuis

 

En welk lied hierbij te zingen?  Bijvoorbeeld Lied 126 A:

Breng ons dan thuis, keer ons tot leven

zoals rivieren in de woestijn

die, als de regen valt, opnieuw gaan stromen.

 

Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn….

 

Beeldmeditatie

, , ,

Op de foto staat de aartsengel Michaël, bekend als beschermer tegen het kwaad, dat op de foto geboeid onder zijn voeten ligt. Een beschermengel tegen het kwaad, die zou op dit moment wel heel welkom zijn!

Het is een beeld dat ik zag aan de muur van de nieuwe kathedraal in Coventry. Aan de rechterzijde van de foto zie ik zwarte verticale streepjes. Toen ik in de kathedraal stond, zag ik dat het de prachtig gekleurde ramen van de doopkapel zijn. Links onder in beeld zie ik een leuning en een paar traptreden, die leiden naar de ingang van de kathedraal.

 

De engel aan de muur en het kwaad dat hij overwonnen lijkt te hebben, roepen bij mij wel wat vragen op. Ik zie in de ene hand van de engel een speer die naar boven wijst, is dat een verwijzing naar God? Op andere afbeeldingen heb ik de speer of het zwaard juist naar beneden gericht gezien, gericht op het kwaad. De andere arm van de engel is op deze foto (het maakt echt uit vanuit welke hoek je naar dit beeld kijkt) horizontaal uitgestrekt met een gebalde vuist. De engel kijkt naar beneden, het kwaad kijkt omhoog en ondanks de ketenen die hem boeien geeft het beeld mij niet de indruk dat het kwaad overwonnen is.

 

De engel straalt ook niet echt triomfalisme uit, ik zie meer een kracht, een spanning om alles wat kwaad is eronder proberen te houden. En dat dit geen uitgemaakte zaak is.

 

Het beeld associeert voor mij met de pandemie waarmee we nu te maken hebben, het virus als het kwaad dat overwonnen moet worden. En eigenlijk vind ik die speer, die naar boven wijst wel mooi, alsof ik opgeroepen word om mijn blik omhoog te richten, om mij niet neer te laten halen door het kwaad, maar om me op te laten tillen door het goede. Bij alle vragen, onzekerheden, al het kwaad dat er is, geeft het voor mij ook aan: God is nabij.

 

Elsje Pot, stadspredikant

Coventry gebed

, , ,

Elke vrijdag is er van 12.30 – 12.45 uur een gebed voor vrede en verzoening in de Waalse kerk, Gasthuisstraat 1.

Heilige plaatsen

, , , ,

Op dinsdag 7 januari is er een wandeling door een deel van Arnhem, waarbij de vraag is: wat is voor jou een heilige plaats? De start is om  14.00 uur vanuit de hal van het Rozet, Kortestraat 16. De beoogde wandeling is ongeveer 6,5 kilometer. Na afloop kan er op eigen rekening nog wat gedronken worden.

Meditatieve wandeling

,

Dinsdag 3 december is er een wandeling die start bij de Molenplaats in park Sonsbeek, Zijpendaalseweg 24a. Tijdens het wandelen klinken er teksten of een vraag om al wandelend te overdenken. De vragen / teksten associeren met de omgeving waarin gewandeld wordt. Voor wie wil is er na afloop gelegenheid om samen na te praten en wat te drinken (voor eigen rekening).

Begeleiding door Elsje Pot

Start is om 14.00 uur (tot ongeveer 15.30 uur)