Berichten

Elsje Pot

Door een goed voornemen wil je, denk ik, een betere versie van jezelf creëren. Ik ben heel slecht in het uitvoeren van goede voornemens. Nu verbind ik dat niet speciaal met een nieuw jaar, ik neem me op diverse momenten in het jaar van alles voor en meestal lukt het niet. Dus die betere versie van mezelf komt er niet.

Is dat erg? Ik heb besloten van niet. Het is heel frustrerend om goede voornemens te hebben gehad en telkens te moeten constateren dat het niet gelukt is. Ik probeer tevreden te zijn met die niet perfecte versie van mezelf. Daar lijd ik niet onder.

Eén van die herhaaldelijk mislukte voornemens is: de dag beginnen met iets ter overdenking. Collega’s schijnen de dag dikwijls zo te beginnen, dat schijnt het werk ten goede te komen. Ik heb inmiddels verschillende dagboeken in de kast staan en geen van alle een jaar lang op die manier gebruikt.

Op mijn bureau ligt het bijbel-leesrooster 2021, dat is er als goed voornemen op terecht gekomen. Ik heb er even ingekeken. Bij elke dag staat, soms in één woord een soort samenvatting van het te lezen gedeelte. Als ik nu eens probeer om op de dagen dat ik aan mijn bureau zit na te denken over dat ene woord of die paar woorden? Dan sla ik het bijbel-gedeelte over en maak ik het mezelf niet te moeilijk, ik ben benieuwd hoe lang ik dat volhoud.

 

Op 6 maart start een samenwerkingsproject van verschillende geloofsgemeenschappen: gedurende de 40-dagentijd (vanaf aswoensdag tot Pasen) is er elke avond een Taizé viering in één van de deelnemende kerken, ook de Salvatorkerk en de Kandelaar doen mee. Kijk op www.taizeinarnhem.wordpress.com voor de locatie. Elke avond vanaf 18.45 uur inloop en om 19.00 uur de viering, die georganiseerd wordt door 4 jongeren die vanuit Taizé zijn uitgezonden naar Arnhem.

Elke derde dinsdag van de maand is er “Kunst Zinnig”, mediteren bij een kunstwerk. Samen met toART georganiseerd door D3rde Verdieping.

Om 12.30 uur bij toART in het Rozet op 20 november.

Komende zondag, 2 september wordt de expositie van Hilly Withaar geopend om 15.00 uur in 3.09. Om 14.30 en 16.00 uur is er bij toART (de kunstuitleen op de derde etage) gelegenheid om mee te doen met Kunst Zinnig (mediteren bij een kunstwerk).

Daarnaast is iedereen welkom in 3.09 voor ontmoeting, aanmelding voor een cursus of activiteit.

Op en rond het Bartokplein is er deze middag ook van alles te beleven.

 

Adres: Kortestraat 16 Arnhem

De één hoort graag een preek, een ander mediteert en weer een ander trekt er op uit. Op 12 augustus starten we met “Wandelen op Zondag”, één keer per maand (op de tweede zondag) worden we even ‘mensen van de weg’ – zoals de eerste christenen werden genoemd, en gaan Wandelen op Zondag. Nu eens in stilte, meditatief, dan weer met elkaar in gesprek, als de Emmaüsgangers, met een brandend hart. Met of zonder tekst, vraag of opdracht, om onderweg te overwegen. Blootgesteld aan weer en wind, aan onszelf en aan de ander.

We starten om 10.30 uur voor het Rozet en zijn ongeveer anderhalf uur onderweg. Desgewenst kunnen we de wandeling (op eigen kosten) samen afsluiten met een kop koffie en / of lunch.

Aanmelden kan via elsje.pot@pgarnhem.nl of www.d3rdeverdieping.nl