Elk jaar wordt door de Algemene Kerkenraad verantwoording afgelegd over de uitgaven die in het voorafgaande jaar zijn gedaan. Dit wordt gedaan door het opstellen van een jaarrekening.

Hierin kunt u onder meer lezen waaraan uw en andere bijdragen zijn besteed. Hier vindt u de verkorte jaarrekening met toelichting.

De volledige jaarrekening 2022 kunt u van 30 mei tot 5 juni inzien. Indien u dat wenst, wilt u dan een email sturen naar secretaris.cvk@pgarnhem.nl ? Dan ontvangt u de jaarrekening digitaal.

De Algemene Kerkenraad zal deze in haar vergadering van juni vaststellen.

Met vriendelijke groet,
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Hans Peter van Leeuwen
Secretaris a.i.

Diaconie is met passie opkomen voor kwetsbare mensen.

De diaconie helpt kwetsbare mensen die nergens anders meer terecht kunnen.

Voor dit werk is geld nodig. Binnenkort ontvangt u een uitnodiging om mee te doen aan de geldwervingsactie van de diaconie.

Doet u ook mee?

Het College van Kerkrentmeesters is op zoek naar nieuwe leden. Binnen het huidige moderamen zijn de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester vacant. Lijkt het u leuk en zinvol om een inhoudelijke bijdrage te mogen en te kunnen leveren aan het welzijn van de Protestantse kerkgemeente te Arnhem?

Reageer dan op de vacante functies binnen het moderamen van het College van Kerkrentmeesters. Linkjes naar de vacatureteksten vindt u onderaan dit bericht.

Heeft u vragen of interesse of weet u iemand die hiervoor interesse heeft? Wilt u dan contact opnemen met de huidige voorzitter a.i., Theo Slagboom via voorzitter@pgarnhem-zuid.nl en/of bij de huidige secretaris a.i., Hans Peter van Leeuwen via secretaris.cvk@pgarnhem.nl.

Ook kunt u ons bellen via 06 48105752 (Theo Slagboom) of 06 38550836 (Hans Peter van Leeuwen)

 

De vacatureteksten:

Vacature voorzitter CvK

Vacature secretaris CvK

Vacature Penningmeester CvK

Samen voor onze kerk

Kerk-zijn kunnen we alleen samen.

Zaterdag 14 januari start weer de Actie Kerkbalans. In de periode van 14 t/m 28 januari kunt u een brief of een e-mail verwachten met het verzoek uw bijdrage digitaal toe te zeggen.

Klik hier voor meer informatie over de Aktie Kerkbalans.

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen!

U kunt uw toezegging voor 2023 ook online doen!

Dat kan op de aparte pagina Vrijwillige Bijdrage 2023.

Hartelijk dank!

‘Komt allen tezamen’

zondag 18 december

in de Eusebiuskerk om 20.00 uur

Kerk open om 19.30 uur

 

Medewerkenden onder meer:

Kerstlezing: burgemeester Marcouch

Zang: Gospelkoor Voices olv Rob Baas

Orgel: Matthijs van Leeuwen

Trompet: Maurice van Dijk

Kerstoverweging: ds. J. Röselaers

collecte voor het goede doel: Leger des Heils

Elk jaar wordt door de Algemene Kerkenraad verantwoording afgelegd over de uitgaven die in het voorafgaande jaar zijn gedaan. Dit wordt gedaan door het opstellen van een jaarrekening.

Hierin kunt u onder meer lezen waaraan uw en andere bijdragen zijn besteed. Hier vindt u de verkorte jaarrekening met toelichting.

De volledige jaarrekening 2022 kunt u van 30 mei tot 5 juni inzien. Indien u dat wenst, wilt u dan een email sturen naar secretaris.cvk@pgarnhem.nl ? Dan ontvangt u de jaarrekening digitaal.

De Algemene Kerkenraad zal deze in haar vergadering van juni vaststellen.

Met vriendelijke groet,
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Hans Peter van Leeuwen
Secretaris a.i.

Diaconie is met passie opkomen voor kwetsbare mensen.

De diaconie helpt kwetsbare mensen die nergens anders meer terecht kunnen.

Voor dit werk is geld nodig. Binnenkort ontvangt u een uitnodiging om mee te doen aan de geldwervingsactie van de diaconie.

Doet u ook mee?

Het College van Kerkrentmeesters is op zoek naar nieuwe leden. Binnen het huidige moderamen zijn de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester vacant. Lijkt het u leuk en zinvol om een inhoudelijke bijdrage te mogen en te kunnen leveren aan het welzijn van de Protestantse kerkgemeente te Arnhem?

Reageer dan op de vacante functies binnen het moderamen van het College van Kerkrentmeesters. Linkjes naar de vacatureteksten vindt u onderaan dit bericht.

Heeft u vragen of interesse of weet u iemand die hiervoor interesse heeft? Wilt u dan contact opnemen met de huidige voorzitter a.i., Theo Slagboom via voorzitter@pgarnhem-zuid.nl en/of bij de huidige secretaris a.i., Hans Peter van Leeuwen via secretaris.cvk@pgarnhem.nl.

Ook kunt u ons bellen via 06 48105752 (Theo Slagboom) of 06 38550836 (Hans Peter van Leeuwen)

 

De vacatureteksten:

Vacature voorzitter CvK

Vacature secretaris CvK

Vacature Penningmeester CvK

Elk jaar wordt door de Algemene Kerkenraad verantwoording afgelegd over de uitgaven die in het voorafgaande jaar zijn gedaan. Dit wordt gedaan door het opstellen van een jaarrekening.

Hierin kunt u onder meer lezen waaraan uw en andere bijdragen zijn besteed. Hier vindt u de verkorte jaarrekening met toelichting.

De volledige jaarrekening 2022 kunt u van 30 mei tot 5 juni inzien. Indien u dat wenst, wilt u dan een email sturen naar secretaris.cvk@pgarnhem.nl ? Dan ontvangt u de jaarrekening digitaal.

De Algemene Kerkenraad zal deze in haar vergadering van juni vaststellen.

Met vriendelijke groet,
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Hans Peter van Leeuwen
Secretaris a.i.

Diaconie is met passie opkomen voor kwetsbare mensen.

De diaconie helpt kwetsbare mensen die nergens anders meer terecht kunnen.

Voor dit werk is geld nodig. Binnenkort ontvangt u een uitnodiging om mee te doen aan de geldwervingsactie van de diaconie.

Doet u ook mee?

Het College van Kerkrentmeesters is op zoek naar nieuwe leden. Binnen het huidige moderamen zijn de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester vacant. Lijkt het u leuk en zinvol om een inhoudelijke bijdrage te mogen en te kunnen leveren aan het welzijn van de Protestantse kerkgemeente te Arnhem?

Reageer dan op de vacante functies binnen het moderamen van het College van Kerkrentmeesters. Linkjes naar de vacatureteksten vindt u onderaan dit bericht.

Heeft u vragen of interesse of weet u iemand die hiervoor interesse heeft? Wilt u dan contact opnemen met de huidige voorzitter a.i., Theo Slagboom via voorzitter@pgarnhem-zuid.nl en/of bij de huidige secretaris a.i., Hans Peter van Leeuwen via secretaris.cvk@pgarnhem.nl.

Ook kunt u ons bellen via 06 48105752 (Theo Slagboom) of 06 38550836 (Hans Peter van Leeuwen)

 

De vacatureteksten:

Vacature voorzitter CvK

Vacature secretaris CvK

Vacature Penningmeester CvK

Elk jaar wordt door de Algemene Kerkenraad verantwoording afgelegd over de uitgaven die in het voorafgaande jaar zijn gedaan. Dit wordt gedaan door het opstellen van een jaarrekening.

Hierin kunt u onder meer lezen waaraan uw en andere bijdragen zijn besteed. Hier vindt u de verkorte jaarrekening met toelichting.

De volledige jaarrekening 2022 kunt u van 30 mei tot 5 juni inzien. Indien u dat wenst, wilt u dan een email sturen naar secretaris.cvk@pgarnhem.nl ? Dan ontvangt u de jaarrekening digitaal.

De Algemene Kerkenraad zal deze in haar vergadering van juni vaststellen.

Met vriendelijke groet,
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Hans Peter van Leeuwen
Secretaris a.i.

Diaconie is met passie opkomen voor kwetsbare mensen.

De diaconie helpt kwetsbare mensen die nergens anders meer terecht kunnen.

Voor dit werk is geld nodig. Binnenkort ontvangt u een uitnodiging om mee te doen aan de geldwervingsactie van de diaconie.

Doet u ook mee?

Het College van Kerkrentmeesters is op zoek naar nieuwe leden. Binnen het huidige moderamen zijn de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester vacant. Lijkt het u leuk en zinvol om een inhoudelijke bijdrage te mogen en te kunnen leveren aan het welzijn van de Protestantse kerkgemeente te Arnhem?

Reageer dan op de vacante functies binnen het moderamen van het College van Kerkrentmeesters. Linkjes naar de vacatureteksten vindt u onderaan dit bericht.

Heeft u vragen of interesse of weet u iemand die hiervoor interesse heeft? Wilt u dan contact opnemen met de huidige voorzitter a.i., Theo Slagboom via voorzitter@pgarnhem-zuid.nl en/of bij de huidige secretaris a.i., Hans Peter van Leeuwen via secretaris.cvk@pgarnhem.nl.

Ook kunt u ons bellen via 06 48105752 (Theo Slagboom) of 06 38550836 (Hans Peter van Leeuwen)

 

De vacatureteksten:

Vacature voorzitter CvK

Vacature secretaris CvK

Vacature Penningmeester CvK

Elk jaar wordt door de Algemene Kerkenraad verantwoording afgelegd over de uitgaven die in het voorafgaande jaar zijn gedaan. Dit wordt gedaan door het opstellen van een jaarrekening.

Hierin kunt u onder meer lezen waaraan uw en andere bijdragen zijn besteed. Hier vindt u de verkorte jaarrekening met toelichting.

De volledige jaarrekening 2022 kunt u van 30 mei tot 5 juni inzien. Indien u dat wenst, wilt u dan een email sturen naar secretaris.cvk@pgarnhem.nl ? Dan ontvangt u de jaarrekening digitaal.

De Algemene Kerkenraad zal deze in haar vergadering van juni vaststellen.

Met vriendelijke groet,
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Hans Peter van Leeuwen
Secretaris a.i.

Diaconie is met passie opkomen voor kwetsbare mensen.

De diaconie helpt kwetsbare mensen die nergens anders meer terecht kunnen.

Voor dit werk is geld nodig. Binnenkort ontvangt u een uitnodiging om mee te doen aan de geldwervingsactie van de diaconie.

Doet u ook mee?

Het College van Kerkrentmeesters is op zoek naar nieuwe leden. Binnen het huidige moderamen zijn de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester vacant. Lijkt het u leuk en zinvol om een inhoudelijke bijdrage te mogen en te kunnen leveren aan het welzijn van de Protestantse kerkgemeente te Arnhem?

Reageer dan op de vacante functies binnen het moderamen van het College van Kerkrentmeesters. Linkjes naar de vacatureteksten vindt u onderaan dit bericht.

Heeft u vragen of interesse of weet u iemand die hiervoor interesse heeft? Wilt u dan contact opnemen met de huidige voorzitter a.i., Theo Slagboom via voorzitter@pgarnhem-zuid.nl en/of bij de huidige secretaris a.i., Hans Peter van Leeuwen via secretaris.cvk@pgarnhem.nl.

Ook kunt u ons bellen via 06 48105752 (Theo Slagboom) of 06 38550836 (Hans Peter van Leeuwen)

 

De vacatureteksten:

Vacature voorzitter CvK

Vacature secretaris CvK

Vacature Penningmeester CvK