We voelen ons zo machteloos en zouden graag iets willen doen tegen al het geweld en pijn in Israël en in de Gazastrook, maar ook in Oekraïne en in de rest van de wereld.

Daarom houden we een Vredeswake. Er is gelegenheid om hier even stil te zijn, om een kaarsje aan te steken of te bidden. We luisteren naar meditatieve muziek of naar een gedicht.

Iedereen is welkom! Of je nu gelovig bent of niet.

Plaats : Oude Jan
Datum: 2 en 9 december
Tijd: 19.00 – 19.30 uur

De afbeelding van de vredesduif komt van Freepik.

De Algemene Kerkenraad zoekt een nieuwe scriba (secretaris).

Over de Algemene Kerkenraad

De Algemene Kerkenraad (AK) bestaat uit een voorzitter, een scriba en vertegenwoordigers van de vier wijkgemeenten, het predikantenteam, het college van kerkrentmeesters (CvK) en het college van diakenen (CvD). De AK bestaat uit ongeveer 12 personen en komt bijeen in vergaderingen.
De AK heeft een moderamen (dagelijks bestuur) bestaande uit de voorzitter, scriba en de vertegenwoordigers van het predikantenteam, CvK en CvD. Het moderamen bereidt de AK-vergadering voor. Het moderamen AK en de AK vergaderen ieder zes keer per jaar.
De belangrijkste taak van de AK is om zaken te bespreken en te besluiten die de hele PGA aangaan of de wijkgemeenten overstijgen. Daarnaast heeft de AK als doel om de samenwerking binnen de PGA te bevorderen.

Taken scriba AK

De scriba organiseert de vergaderingen en bereidt deze voor door het opstellen van een agenda met bijbehorende agendastukken. Daarbij notuleert de scriba alleen de vergaderingen van het moderamen AK (tijdens de AK vergadering is een notulist aanwezig). Daarnaast zorgt de scriba voor het informeren en het in contact brengen van de geledingen van de PGA, en communiceert met externe instanties. Bij veel van deze taken is er een nauwe samenwerking met de voorzitter.
Van de afgelopen jaren is er een volledig digitaal archief beschikbaar in Microsoft 365.
Je wordt bevestigd in de wijkgemeente als ouderling met bijzondere opdracht, zodat je geen taken hebt in de wijkgemeente. De tijdbesteding bedraagt gemiddeld 4 tot 6 uur per week.

Belangstelling?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de huidige scriba Janneke en Ruud Ruinemans (scriba.ak@pgarnhem.nl) of met de voorzitter van de AK Bert Kuiper (voorzitter.ak@pgarnhem.nl).

BAZAAR 2023

MIS HET NIET, hieraan hebben de bezoekers en de vrijwilligers op 14 oktober goed gehoor gegeven.

Velen hebben de bazaar bezocht en veel spullen gekocht. Vanaf het eerste moment, een wachtrij van meer dan 120 bezoekers, na het openen van de deuren was het een enorme drukte. Na eerst kopen, wegbrengen en weer opnieuw naar binnen, was er tijd voor een kopje koffie/thee met cake of gebak. Later kwamen er de kommen erwtensoep bij. De vrijwilligers hadden het er maar wat druk mee. ’s Middags werd het iets rustiger, maar gekocht werd er wel.

Om 16.00 uur gingen de deuren dicht en werd er als een razende door de vrijwilligers en de verse ploeg opruimers en tafeldragers de zalen leeggemaakt en naar de mensen van Dorcas gebracht.

Dorcas heeft veel kleding, boeken en goederen opgehaald.

Tot verbazing van iedereen was alles om 18.00 uur opgeruimd en was de kerk gereed voor de dienst van zondag. Daarna is de opbrengst van de Bazaar 2023 voor de Goede Doelen (Voedselbank, Vakantiebank en Stichting Leergeld) bekend gemaakt.

De opbrengst is € 8.500,00 netto. Een fantastisch resultaat.

 

De Bazaarcie bedankt iedereen voor het brengen van goederen, sorteren, klaarzetten, kopen, verkopen en opruimen, om deze bazaar tot een succes te maken.

Maandagmorgen zijn de laatste goederen door Dorcas en Sara (elektrische apparaten) opgehaald.

Wat een succes en tot volgend jaar!

Wat is er op de bazaar te vinden?

  • Verzorgde artikelen, goederen en producten, van servies tot boeken en speelgoed. De elektrische producten worden zo mogelijk eerst getest;
  • Waardevolle, unieke en antieke artikelen worden gekeurd door een expert en worden apart verkocht;
  • Een haphoek met lekkere snacks, soep, koffie met iets lekkers;
  • Een winkel van Sinkel met keukenspullen, kerstartikelen, kleding, muziek enz.

Waar komen de goederen op de Bazaar vandaan?

Iedereen kan verzorgde goederen inbrengen. De eerstvolgende inleverdata worden later bekend gemaakt. Grote meubelen en witgoed kunnen helaas niet verwerkt worden. Eventueel zorgt de bazaarcommissie ervoor dat spullen bij de mensen thuis kunnen worden opgehaald.

Waar gaat het geld naar toe?

De volledige opbrengst gaat elk jaar naar de goede doelen, dit jaar naar

De Voedselbank, Stichting Leergeld en De Vakantiebank. Afhankelijk van de opbrengst kunnen er nog andere ingebrachte doelen ondersteund worden.

En verder

Alle medewerkers werken gratis, dus de opbrengst gaat geheel naar de goede doelen.
De entree is 1,– Euro; kinderen tot 12 jaar gratis.
Meer informatie: Henk Sijbrandij (telefoonnummer: 0644266859) of sijbrandijhf@gmail.com
Adres: Rosendaalseweg 505, 6824 KL, in Arnhem

In het boekje ‘Activiteiten Arnhem Noord 2023-2024’ (net als vorig jaar prachtig vormgegeven door Ellie Roor!)leest u alles over gespreksgroepen, ontmoetingsactiviteiten, thema-bijeenkomsten, kinder- en jeugdwerk, bazaar, cantorij enz. U kunt het boekje hier vinden.

Sommige activiteiten zijn of starten binnenkort al, dus kijk snel of er iets van uw gading bij is!

Wij hopen op een mooi en inspirerend seizoen!

We voelen ons zo machteloos en zouden graag iets willen doen tegen al het geweld en pijn in Israël en in de Gazastrook, maar ook in Oekraïne en in de rest van de wereld.

Daarom houden we een Vredeswake. Er is gelegenheid om hier even stil te zijn, om een kaarsje aan te steken of te bidden. We luisteren naar meditatieve muziek of naar een gedicht.

Iedereen is welkom! Of je nu gelovig bent of niet.

Plaats : Oude Jan
Datum: 2 en 9 december
Tijd: 19.00 – 19.30 uur

De afbeelding van de vredesduif komt van Freepik.

De Algemene Kerkenraad zoekt een nieuwe scriba (secretaris).

Over de Algemene Kerkenraad

De Algemene Kerkenraad (AK) bestaat uit een voorzitter, een scriba en vertegenwoordigers van de vier wijkgemeenten, het predikantenteam, het college van kerkrentmeesters (CvK) en het college van diakenen (CvD). De AK bestaat uit ongeveer 12 personen en komt bijeen in vergaderingen.
De AK heeft een moderamen (dagelijks bestuur) bestaande uit de voorzitter, scriba en de vertegenwoordigers van het predikantenteam, CvK en CvD. Het moderamen bereidt de AK-vergadering voor. Het moderamen AK en de AK vergaderen ieder zes keer per jaar.
De belangrijkste taak van de AK is om zaken te bespreken en te besluiten die de hele PGA aangaan of de wijkgemeenten overstijgen. Daarnaast heeft de AK als doel om de samenwerking binnen de PGA te bevorderen.

Taken scriba AK

De scriba organiseert de vergaderingen en bereidt deze voor door het opstellen van een agenda met bijbehorende agendastukken. Daarbij notuleert de scriba alleen de vergaderingen van het moderamen AK (tijdens de AK vergadering is een notulist aanwezig). Daarnaast zorgt de scriba voor het informeren en het in contact brengen van de geledingen van de PGA, en communiceert met externe instanties. Bij veel van deze taken is er een nauwe samenwerking met de voorzitter.
Van de afgelopen jaren is er een volledig digitaal archief beschikbaar in Microsoft 365.
Je wordt bevestigd in de wijkgemeente als ouderling met bijzondere opdracht, zodat je geen taken hebt in de wijkgemeente. De tijdbesteding bedraagt gemiddeld 4 tot 6 uur per week.

Belangstelling?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de huidige scriba Janneke en Ruud Ruinemans (scriba.ak@pgarnhem.nl) of met de voorzitter van de AK Bert Kuiper (voorzitter.ak@pgarnhem.nl).

BAZAAR 2023

MIS HET NIET, hieraan hebben de bezoekers en de vrijwilligers op 14 oktober goed gehoor gegeven.

Velen hebben de bazaar bezocht en veel spullen gekocht. Vanaf het eerste moment, een wachtrij van meer dan 120 bezoekers, na het openen van de deuren was het een enorme drukte. Na eerst kopen, wegbrengen en weer opnieuw naar binnen, was er tijd voor een kopje koffie/thee met cake of gebak. Later kwamen er de kommen erwtensoep bij. De vrijwilligers hadden het er maar wat druk mee. ’s Middags werd het iets rustiger, maar gekocht werd er wel.

Om 16.00 uur gingen de deuren dicht en werd er als een razende door de vrijwilligers en de verse ploeg opruimers en tafeldragers de zalen leeggemaakt en naar de mensen van Dorcas gebracht.

Dorcas heeft veel kleding, boeken en goederen opgehaald.

Tot verbazing van iedereen was alles om 18.00 uur opgeruimd en was de kerk gereed voor de dienst van zondag. Daarna is de opbrengst van de Bazaar 2023 voor de Goede Doelen (Voedselbank, Vakantiebank en Stichting Leergeld) bekend gemaakt.

De opbrengst is € 8.500,00 netto. Een fantastisch resultaat.

 

De Bazaarcie bedankt iedereen voor het brengen van goederen, sorteren, klaarzetten, kopen, verkopen en opruimen, om deze bazaar tot een succes te maken.

Maandagmorgen zijn de laatste goederen door Dorcas en Sara (elektrische apparaten) opgehaald.

Wat een succes en tot volgend jaar!

We voelen ons zo machteloos en zouden graag iets willen doen tegen al het geweld en pijn in Israël en in de Gazastrook, maar ook in Oekraïne en in de rest van de wereld.

Daarom houden we een Vredeswake. Er is gelegenheid om hier even stil te zijn, om een kaarsje aan te steken of te bidden. We luisteren naar meditatieve muziek of naar een gedicht.

Iedereen is welkom! Of je nu gelovig bent of niet.

Plaats : Oude Jan
Datum: 2 en 9 december
Tijd: 19.00 – 19.30 uur

De afbeelding van de vredesduif komt van Freepik.

De Algemene Kerkenraad zoekt een nieuwe scriba (secretaris).

Over de Algemene Kerkenraad

De Algemene Kerkenraad (AK) bestaat uit een voorzitter, een scriba en vertegenwoordigers van de vier wijkgemeenten, het predikantenteam, het college van kerkrentmeesters (CvK) en het college van diakenen (CvD). De AK bestaat uit ongeveer 12 personen en komt bijeen in vergaderingen.
De AK heeft een moderamen (dagelijks bestuur) bestaande uit de voorzitter, scriba en de vertegenwoordigers van het predikantenteam, CvK en CvD. Het moderamen bereidt de AK-vergadering voor. Het moderamen AK en de AK vergaderen ieder zes keer per jaar.
De belangrijkste taak van de AK is om zaken te bespreken en te besluiten die de hele PGA aangaan of de wijkgemeenten overstijgen. Daarnaast heeft de AK als doel om de samenwerking binnen de PGA te bevorderen.

Taken scriba AK

De scriba organiseert de vergaderingen en bereidt deze voor door het opstellen van een agenda met bijbehorende agendastukken. Daarbij notuleert de scriba alleen de vergaderingen van het moderamen AK (tijdens de AK vergadering is een notulist aanwezig). Daarnaast zorgt de scriba voor het informeren en het in contact brengen van de geledingen van de PGA, en communiceert met externe instanties. Bij veel van deze taken is er een nauwe samenwerking met de voorzitter.
Van de afgelopen jaren is er een volledig digitaal archief beschikbaar in Microsoft 365.
Je wordt bevestigd in de wijkgemeente als ouderling met bijzondere opdracht, zodat je geen taken hebt in de wijkgemeente. De tijdbesteding bedraagt gemiddeld 4 tot 6 uur per week.

Belangstelling?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de huidige scriba Janneke en Ruud Ruinemans (scriba.ak@pgarnhem.nl) of met de voorzitter van de AK Bert Kuiper (voorzitter.ak@pgarnhem.nl).

BAZAAR 2023

MIS HET NIET, hieraan hebben de bezoekers en de vrijwilligers op 14 oktober goed gehoor gegeven.

Velen hebben de bazaar bezocht en veel spullen gekocht. Vanaf het eerste moment, een wachtrij van meer dan 120 bezoekers, na het openen van de deuren was het een enorme drukte. Na eerst kopen, wegbrengen en weer opnieuw naar binnen, was er tijd voor een kopje koffie/thee met cake of gebak. Later kwamen er de kommen erwtensoep bij. De vrijwilligers hadden het er maar wat druk mee. ’s Middags werd het iets rustiger, maar gekocht werd er wel.

Om 16.00 uur gingen de deuren dicht en werd er als een razende door de vrijwilligers en de verse ploeg opruimers en tafeldragers de zalen leeggemaakt en naar de mensen van Dorcas gebracht.

Dorcas heeft veel kleding, boeken en goederen opgehaald.

Tot verbazing van iedereen was alles om 18.00 uur opgeruimd en was de kerk gereed voor de dienst van zondag. Daarna is de opbrengst van de Bazaar 2023 voor de Goede Doelen (Voedselbank, Vakantiebank en Stichting Leergeld) bekend gemaakt.

De opbrengst is € 8.500,00 netto. Een fantastisch resultaat.

 

De Bazaarcie bedankt iedereen voor het brengen van goederen, sorteren, klaarzetten, kopen, verkopen en opruimen, om deze bazaar tot een succes te maken.

Maandagmorgen zijn de laatste goederen door Dorcas en Sara (elektrische apparaten) opgehaald.

Wat een succes en tot volgend jaar!

We voelen ons zo machteloos en zouden graag iets willen doen tegen al het geweld en pijn in Israël en in de Gazastrook, maar ook in Oekraïne en in de rest van de wereld.

Daarom houden we een Vredeswake. Er is gelegenheid om hier even stil te zijn, om een kaarsje aan te steken of te bidden. We luisteren naar meditatieve muziek of naar een gedicht.

Iedereen is welkom! Of je nu gelovig bent of niet.

Plaats : Oude Jan
Datum: 2 en 9 december
Tijd: 19.00 – 19.30 uur

De afbeelding van de vredesduif komt van Freepik.

De Algemene Kerkenraad zoekt een nieuwe scriba (secretaris).

Over de Algemene Kerkenraad

De Algemene Kerkenraad (AK) bestaat uit een voorzitter, een scriba en vertegenwoordigers van de vier wijkgemeenten, het predikantenteam, het college van kerkrentmeesters (CvK) en het college van diakenen (CvD). De AK bestaat uit ongeveer 12 personen en komt bijeen in vergaderingen.
De AK heeft een moderamen (dagelijks bestuur) bestaande uit de voorzitter, scriba en de vertegenwoordigers van het predikantenteam, CvK en CvD. Het moderamen bereidt de AK-vergadering voor. Het moderamen AK en de AK vergaderen ieder zes keer per jaar.
De belangrijkste taak van de AK is om zaken te bespreken en te besluiten die de hele PGA aangaan of de wijkgemeenten overstijgen. Daarnaast heeft de AK als doel om de samenwerking binnen de PGA te bevorderen.

Taken scriba AK

De scriba organiseert de vergaderingen en bereidt deze voor door het opstellen van een agenda met bijbehorende agendastukken. Daarbij notuleert de scriba alleen de vergaderingen van het moderamen AK (tijdens de AK vergadering is een notulist aanwezig). Daarnaast zorgt de scriba voor het informeren en het in contact brengen van de geledingen van de PGA, en communiceert met externe instanties. Bij veel van deze taken is er een nauwe samenwerking met de voorzitter.
Van de afgelopen jaren is er een volledig digitaal archief beschikbaar in Microsoft 365.
Je wordt bevestigd in de wijkgemeente als ouderling met bijzondere opdracht, zodat je geen taken hebt in de wijkgemeente. De tijdbesteding bedraagt gemiddeld 4 tot 6 uur per week.

Belangstelling?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de huidige scriba Janneke en Ruud Ruinemans (scriba.ak@pgarnhem.nl) of met de voorzitter van de AK Bert Kuiper (voorzitter.ak@pgarnhem.nl).

BAZAAR 2023

MIS HET NIET, hieraan hebben de bezoekers en de vrijwilligers op 14 oktober goed gehoor gegeven.

Velen hebben de bazaar bezocht en veel spullen gekocht. Vanaf het eerste moment, een wachtrij van meer dan 120 bezoekers, na het openen van de deuren was het een enorme drukte. Na eerst kopen, wegbrengen en weer opnieuw naar binnen, was er tijd voor een kopje koffie/thee met cake of gebak. Later kwamen er de kommen erwtensoep bij. De vrijwilligers hadden het er maar wat druk mee. ’s Middags werd het iets rustiger, maar gekocht werd er wel.

Om 16.00 uur gingen de deuren dicht en werd er als een razende door de vrijwilligers en de verse ploeg opruimers en tafeldragers de zalen leeggemaakt en naar de mensen van Dorcas gebracht.

Dorcas heeft veel kleding, boeken en goederen opgehaald.

Tot verbazing van iedereen was alles om 18.00 uur opgeruimd en was de kerk gereed voor de dienst van zondag. Daarna is de opbrengst van de Bazaar 2023 voor de Goede Doelen (Voedselbank, Vakantiebank en Stichting Leergeld) bekend gemaakt.

De opbrengst is € 8.500,00 netto. Een fantastisch resultaat.

 

De Bazaarcie bedankt iedereen voor het brengen van goederen, sorteren, klaarzetten, kopen, verkopen en opruimen, om deze bazaar tot een succes te maken.

Maandagmorgen zijn de laatste goederen door Dorcas en Sara (elektrische apparaten) opgehaald.

Wat een succes en tot volgend jaar!

We voelen ons zo machteloos en zouden graag iets willen doen tegen al het geweld en pijn in Israël en in de Gazastrook, maar ook in Oekraïne en in de rest van de wereld.

Daarom houden we een Vredeswake. Er is gelegenheid om hier even stil te zijn, om een kaarsje aan te steken of te bidden. We luisteren naar meditatieve muziek of naar een gedicht.

Iedereen is welkom! Of je nu gelovig bent of niet.

Plaats : Oude Jan
Datum: 2 en 9 december
Tijd: 19.00 – 19.30 uur

De afbeelding van de vredesduif komt van Freepik.

De Algemene Kerkenraad zoekt een nieuwe scriba (secretaris).

Over de Algemene Kerkenraad

De Algemene Kerkenraad (AK) bestaat uit een voorzitter, een scriba en vertegenwoordigers van de vier wijkgemeenten, het predikantenteam, het college van kerkrentmeesters (CvK) en het college van diakenen (CvD). De AK bestaat uit ongeveer 12 personen en komt bijeen in vergaderingen.
De AK heeft een moderamen (dagelijks bestuur) bestaande uit de voorzitter, scriba en de vertegenwoordigers van het predikantenteam, CvK en CvD. Het moderamen bereidt de AK-vergadering voor. Het moderamen AK en de AK vergaderen ieder zes keer per jaar.
De belangrijkste taak van de AK is om zaken te bespreken en te besluiten die de hele PGA aangaan of de wijkgemeenten overstijgen. Daarnaast heeft de AK als doel om de samenwerking binnen de PGA te bevorderen.

Taken scriba AK

De scriba organiseert de vergaderingen en bereidt deze voor door het opstellen van een agenda met bijbehorende agendastukken. Daarbij notuleert de scriba alleen de vergaderingen van het moderamen AK (tijdens de AK vergadering is een notulist aanwezig). Daarnaast zorgt de scriba voor het informeren en het in contact brengen van de geledingen van de PGA, en communiceert met externe instanties. Bij veel van deze taken is er een nauwe samenwerking met de voorzitter.
Van de afgelopen jaren is er een volledig digitaal archief beschikbaar in Microsoft 365.
Je wordt bevestigd in de wijkgemeente als ouderling met bijzondere opdracht, zodat je geen taken hebt in de wijkgemeente. De tijdbesteding bedraagt gemiddeld 4 tot 6 uur per week.

Belangstelling?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de huidige scriba Janneke en Ruud Ruinemans (scriba.ak@pgarnhem.nl) of met de voorzitter van de AK Bert Kuiper (voorzitter.ak@pgarnhem.nl).

BAZAAR 2023

MIS HET NIET, hieraan hebben de bezoekers en de vrijwilligers op 14 oktober goed gehoor gegeven.

Velen hebben de bazaar bezocht en veel spullen gekocht. Vanaf het eerste moment, een wachtrij van meer dan 120 bezoekers, na het openen van de deuren was het een enorme drukte. Na eerst kopen, wegbrengen en weer opnieuw naar binnen, was er tijd voor een kopje koffie/thee met cake of gebak. Later kwamen er de kommen erwtensoep bij. De vrijwilligers hadden het er maar wat druk mee. ’s Middags werd het iets rustiger, maar gekocht werd er wel.

Om 16.00 uur gingen de deuren dicht en werd er als een razende door de vrijwilligers en de verse ploeg opruimers en tafeldragers de zalen leeggemaakt en naar de mensen van Dorcas gebracht.

Dorcas heeft veel kleding, boeken en goederen opgehaald.

Tot verbazing van iedereen was alles om 18.00 uur opgeruimd en was de kerk gereed voor de dienst van zondag. Daarna is de opbrengst van de Bazaar 2023 voor de Goede Doelen (Voedselbank, Vakantiebank en Stichting Leergeld) bekend gemaakt.

De opbrengst is € 8.500,00 netto. Een fantastisch resultaat.

 

De Bazaarcie bedankt iedereen voor het brengen van goederen, sorteren, klaarzetten, kopen, verkopen en opruimen, om deze bazaar tot een succes te maken.

Maandagmorgen zijn de laatste goederen door Dorcas en Sara (elektrische apparaten) opgehaald.

Wat een succes en tot volgend jaar!