Nieuw inzamelpunt Kledingbank bij kerkelijk bureau

Vanaf deze maand kan je gebruikte kleding afgeven bij een nieuw inzamelpunt van de Kledingbank: het diaconaal/kerkelijk bureau aan de Rosendaalseweg 507 in Arnhem. Hier kan je elke werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur terecht.

De Kledingbank Arnhem geeft goede, bruikbare kleding aan mensen die dit hard nodig hebben, maar dit zelf niet kunnen betalen. Zo wordt verspilling voorkomen. Ook wordt een bijdrage geleverd aan de armoedebestrijding.

Doe de Nationale Protestantentest

Op 31 oktober is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen openbaarde. De kritiek die hij had op de Katholieke Kerk wordt als hét begin gezien van de Reformatie. In deze tijd ontstonden verschillende protestantse geloofsovertuigingen. Deze protestantse traditie heeft veel bijzondere mensen voortgebracht. Benieuwd op welke protestant jij lijkt? Vul dan hier de test in.

 

Open huis Centraal Uitgiftepunt Voedselbank Arnhem-Zuid

Altijd al willen weten hoe het eraan toe gaat bij een uitgiftepunt van de Voedselbank? Kom dan op zaterdag 18 november naar CUP-Z in Arnhem. Vrijwilligers die daar werken geven uitleg hoe het uitgiftepunt werkt en je kunt een rondleiding krijgen. Voor iedere bezoeker is er ook gratis koffie en iets lekkers te eten.  

Tijdstip open huis Centraal Uitgiftepunt Arnhem-Zuid:  11.00 – 15.30 uur
Locatie: Overmaat 10, 6831 AH Arnhem-Zuid

 

Symposium ‘Voltooid leven in perspectief’ in Walburgiskerk

Er wordt volop gedebatteerd en gediscussieerd over de vraag of ouderen die vinden dat hun leven ‘voltooid’ is recht hebben op hulp bij actieve levensbeëindiging. Om verantwoorde keuzes te maken, is het belangrijk om inzicht te hebben in de achtergrond van deze stervenswens. Op 10 november is meer over dit onderwerp te horen tijdens het symposium ‘Voltooid leven in perspectief’ in de Walburgiskerk.

Rauwe tragiek
Els van Wijngaarden interviewde mensen met een stervenswens om hier inzicht in te krijgen. Zij concludeert: “In de ervaringen van ouderen gaat het helemaal niet over ‘het voltooien van een mooi en rijk leven’. Er gaat achter deze term een rauwe tragiek schuil, een lijden aan het leven. En dat vraagt om een zorgvuldige benadering.”
In dit symposium denken we na over een zorgvuldige, menswaardige benadering van ouder worden en over het bieden van perspectieven in deze levensfase.

Forumgesprek
Vier sprekers zullen hun gedachten delen over waardevol ouder worden en voltooid leven. In het tweede gedeelte van de middag kunt u uw vragen stellen en vindt een forumgesprek met de sprekers plaats. De sprekers zijn:

Wies Houweling: theoloog, alg. secretaris Vrijzinnigen Nederland, voorzitter De Linker Wang
Tilly de Kruyf: geestelijk verzorger en trainer cursus levens-/stervenskunst bij Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen
Ester Bertholet: specialist ouderengeneeskunde, Praktijk Ouderen Geneeskunde Velp en initiatiefnemer Stichting het Raadhuis Velp
Carlo Knuppe: voormalig huisarts en SCEN-arts

Datum: 10 november
Plaats: Walburgiskerk Arnhem
Tijd: 14.00 uur-16.00 uur
Toegang: €8,50 (met Gelrepas €4,25)
Aanmelden via: http://www.walburgisarnhem.nl/tickets/.

Het symposium wordt georganiseerd door de volgende organisaties:
D3rde Verdieping, Netwerk voor Levensvragen Arnhem, KBO-PCOB, Walburgis Arnhem, RK Parochie St. Eusebius, PKN Velp. En mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Raad van Kerken, Protestantse Kerk Arnhem, Protestantse Kerk Velp en RK Parochie St.Eusebius.

Lutheravond in Salvatorkerk

In het kader van 500 jaar Luther is er dinsdag 24 oktober een speciale Lutheravond in de Salvatorkerk.

Paul van Lunteren vertelt deze avond iets over de tijd waarin Luther leefde en wat dat voor invloed heeft gehad op zijn leven.
Ook zal pastoor Gerben Zweers vertellen hoe hij als hedendaags rooms-katholiek aankijkt tegen Luther en zijn ‘erfenis’.

Dominee Pierre Eijgenraam zal deze avond enkele korte teksten van Luther lezen en bespreken. Daarnaast zal Kees van Keulen het hebben over het liedrepetoire van Luther.

De avond begint om 18.30 uur.

 

 

Verbintenisdienst interim-predikanten Roel Knijff en Johan van Holten

Interim-predikanten Roel Knijff en Johan van Holten worden zondag 15 oktober verbonden aan de Protestantse Gemeente Arnhem. In de Eusebiuskerk is dan een gezamenlijke kerkdienst. De dienst begint 10.15 uur. Lees meer

Margreet Blanken over Etty Hillesum

Op dinsdag 10 oktober om 19.30 uur komt actrice Margreet Blanken naar de Parkstraatgemeente (Parkstraat 31a, Arnhem, toegang: vrijwillige bijdrage). Zij zal een opname laten zien van haar solovoorstelling ‘Etty’, over Etty Hillesum. Aansluitend gaat zij met de aanwezigen hierover in gesprek. Blanken is bekend van onder andere Toneelgroep Theater in Arnhem en de TV-series ‘Medisch Centrum West’ en ‘Dokter Tinus’. Zij speelde de voorstelling ‘Etty’ ruim 300 keer van 2000 tot en met 2014.

Etty Hillesum begint in maart 1941, op 27-jarige leeftijd, met het schrijven van een dagboek, met de bedoeling “orde te scheppen in de innerlijke chaos”. Zij zoekt zichzelf en is daarbij genadeloos eerlijk. Met veel humor en zelfspot neemt zij haar doen en laten onder de loep en schrijft even openhartig over haar seksualiteit als over haar spiritualiteit. De dagboeken weerspiegelen haar persoonlijke groei en – paradoxaal – haar bevrijding, tegen de achtergrond van toenemende bedreiging en Jodenvervolging. Het belooft een interessante avond te worden!

Datum:             dinsdag 10 oktober 2017

Aanvang:         19.30 uur

Plaats:              Parkstraatkerk Arnhem, Parkstraat 31a (zijingang: Kastanjelaan 22e)

Toegang:         vrijwillige bijdrage

Start gespreksgroep over boek Peter Rollins

Op 3 oktober start een nieuwe gespreksgroep met als insteek: maken we werk van wat we horen en geloven?

Centraal staat het boek van Peter Rollins, een Iers theoloog en filosoof. Hij schreef ‘De orthodoxe ketter’, een boekje met onmogelijke verhalen (hij noemt het zelf ‘parabels’).
Het boek is geïnspireerd op bijbelverhalen, maar geeft daar wel een heel andere draai aan en dwingt ons zo om goed over de uitleg van die verhalen na te denken.

Er zijn inmiddels belangstellenden waarmee 4 data zijn afgesproken:

Dinsdagavond 3-10, 17-10, 28-11, om 20.00 uur
Woensdagmiddag 8-11 om 14.00 uur

U kunt zich melden bij ondergetekende. Afhankelijk van wie er deelnemen, wordt er een locatie vastgesteld.

Elsje Pot, elsje.pot@pgarnhem.nl

 

Kliederkerk met thema ‘Gruwelijk eng… maar je hoeft niet bang te zijn’

‘Gruwelijk eng’ is het thema van de Kinderboekenweek. Kliekerkerk haakt op 8 oktober bij dat thema aan. Je vraagt je misschien af wat geloof en Bijbel met dat thema te maken hebben. Dat kan je op zondag 8 oktober ontdekken door middel van spel, beleving, gesprek en bezinning. Afsluitend is er een gezamenlijke maaltijd.

Wil je hieraan meedoen, zou je dan iets mee willen brengen voor de gezamenlijke maaltijd?

Datum: zondag 8 oktober
Tijd: 16.00 – 18.00 uur
Locatie: De Salamander, Meikers 3, Arnhem
Meer informatie: Elsje Pot, elsje.pot@pgarnhem.nl

Wat is Kliederkerk?
Tijdens Kliederkerk kunnen jong en oud op een speelse manier aan de slag met een Bijbelverhaal. Kliederkerk bestaat uit drie onderdelen:

• Samen creatief Bijbelverhalen ontdekken
• Samen vieren
• Samen eten

Meer informatie? Neem dan een kijkje op: kliederkerk.nl en op https://www.facebook.com/popupkliederkerkarnhem/

6 bijeenkomsten over verlies en verdergaan

Hoe ga je om met rouw en verlies? Voor nabestaanden die iemand hebben verloren zijn er zes bijeenkomsten over dit onderwerp. De eerste is op 2 oktober. 
De bijeenkomsten worden georganiseerd de SWOA (Stichting Welzijn Ouderen Arnhem), de Sint Eusebiusparochie en de Protestantse Gemeente Arnhem . Het programma bestaat uit zes bijeenkomsten op maandagmorgen, van ongeveer anderhalf uur per keer.

Lees meer