Kerstnachtdienst in Eusebiuskerk 24 december

Ook dit jaar is er weer een prachtige kerstnachtdienst in de Eusebiuskerk. De deuren gaan vanaf half 9 ‘s avonds open. Zorg dat je er op tijd bij bent, want de kerk zit elk jaar stampvol.

Voorganger: Hans van Ark
Datum: 24 december 2017
Locatie: Eusebiuskerk, Kerkplein 1, Arnhem
Kerk open: 20:30
Samenzang: 21:30-22:00
Aanvang dienst: 22:00

 

 

HET FEEST VAN WARMHARTIGHEID

Ontmoet je wijkgenoten en proef de Kerst muzikaal!

 

Zaterdag 16 december 12:00- 14:00

 

Kerstliedjes: KINDERKOOR PRESIKHAAF

Orgelspel : RITSUKO SANDANUBO

Zang en muziek: DOCENTEN EN LEERLINGEN VAN DANS EN MUZIEKSCHOOL EL ELE

Verhalen/gedichten TALENTEN UIT PRESIKHAAF

Ontmoeting met hapjes: RESTO VAN HARTE

 

LOCATIE : DE BETHLEHEEMKERK, HONIGKAMP 25 , 6826 PM ARNHEM

TOEGANG IS GRATIS, IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM!

 

   

Kerstviering voor senioren in De Kandelaar

Speciaal voor senioren is er op woensdag 13 december een kerstviering in De Kandelaar. Het thema is: ‘Licht in het donker’.
De dienst begint om 16.00 uur. Na deze viering is er een gezellige broodmaaltijd (tot 17.45 uur).

Graag zouden we willen weten wie onze gasten zijn. Opgave is daarom gewenst. Dat kan in de kerk door middel van een opgaveformulier en telefonisch bij Dick van Diggelen. Tel: 026-3811479.

Engelse viering ‘Lessons and Carols’ in Walburgiskerk

Geen concert, maar een echte Engelse ceremonie met koor- en samenzang. Als voorbereiding op het kerstfeest wordt op 16 december de Service of Nine Lessons and Carols gehouden. Deze viering gaat uit van de Anglicaanse parochie en tal van andere Arnhemse geloofsgemeenschappen.

Voorheen vond de dienst plaats in de Lutherse kerk aan de Spoorwegstraat, maar dit jaar is dat in de Walburgiskerk (St. Walburgisplein 1). Aanvang: 19.00 uur.

Voorstelling kloosterhervormer Teresa van Avila in Parkstraatkerk

Een voorstelling die helemaal in het teken staat van Teresa van Avila. Op zondag 3 december wordt er stilgestaan bij deze zestiende-eeuwse mystica en kloosterhervormer. De voorstelling ‘Teresa en de innerlijke burcht’ wordt afgewisseld met muziek, dans, zang en bespiegelingen.

Spanje
Teresa van Avila trad al op jonge leeftijd het klooster in en na een bekeringservaring ontpopte ze zich tot een groot kloosterhervormer. Onvermoeibaar reisde ze Spanje rond en stichtte daar het ene klooster na het andere. Daarnaast schreef ze ook verschillende boeken en brieven. Voor haar was God niet alleen te vinden in de kerk en in het gebed, maar ook tussen de mensen in het dagelijkse leven.

De voorstelling wordt georganiseerd door D3rde Verdieping en de Parkstraatgemeente. Kaarten zijn verkrijgbaar via: www.d3rdeverdieping.nl 

Locatie: Parkstraatkerk, Parkstraat 31a in Arnhem
Aanvang: 15.00 uur
Toegang: 8,-
Gelrepas en studenten: 6,-

 

Doe de Nationale Protestantentest

Op 31 oktober is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen openbaarde. De kritiek die hij had op de Katholieke Kerk wordt als hét begin gezien van de Reformatie. In deze tijd ontstonden verschillende protestantse geloofsovertuigingen. Deze protestantse traditie heeft veel bijzondere mensen voortgebracht. Benieuwd op welke protestant jij lijkt? Vul dan hier de test in.

 

Open huis Centraal Uitgiftepunt Voedselbank Arnhem-Zuid

Altijd al willen weten hoe het eraan toe gaat bij een uitgiftepunt van de Voedselbank? Kom dan op zaterdag 18 november naar CUP-Z in Arnhem. Vrijwilligers die daar werken geven uitleg hoe het uitgiftepunt werkt en je kunt een rondleiding krijgen. Voor iedere bezoeker is er ook gratis koffie en iets lekkers te eten.  

Tijdstip open huis Centraal Uitgiftepunt Arnhem-Zuid:  11.00 – 15.30 uur
Locatie: Overmaat 10, 6831 AH Arnhem-Zuid

 

Symposium ‘Voltooid leven in perspectief’ in Walburgiskerk

Er wordt volop gedebatteerd en gediscussieerd over de vraag of ouderen die vinden dat hun leven ‘voltooid’ is recht hebben op hulp bij actieve levensbeëindiging. Om verantwoorde keuzes te maken, is het belangrijk om inzicht te hebben in de achtergrond van deze stervenswens. Op 10 november is meer over dit onderwerp te horen tijdens het symposium ‘Voltooid leven in perspectief’ in de Walburgiskerk.

Rauwe tragiek
Els van Wijngaarden interviewde mensen met een stervenswens om hier inzicht in te krijgen. Zij concludeert: “In de ervaringen van ouderen gaat het helemaal niet over ‘het voltooien van een mooi en rijk leven’. Er gaat achter deze term een rauwe tragiek schuil, een lijden aan het leven. En dat vraagt om een zorgvuldige benadering.”
In dit symposium denken we na over een zorgvuldige, menswaardige benadering van ouder worden en over het bieden van perspectieven in deze levensfase.

Forumgesprek
Vier sprekers zullen hun gedachten delen over waardevol ouder worden en voltooid leven. In het tweede gedeelte van de middag kunt u uw vragen stellen en vindt een forumgesprek met de sprekers plaats. De sprekers zijn:

Wies Houweling: theoloog, alg. secretaris Vrijzinnigen Nederland, voorzitter De Linker Wang
Tilly de Kruyf: geestelijk verzorger en trainer cursus levens-/stervenskunst bij Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen
Ester Bertholet: specialist ouderengeneeskunde, Praktijk Ouderen Geneeskunde Velp en initiatiefnemer Stichting het Raadhuis Velp
Carlo Knuppe: voormalig huisarts en SCEN-arts

Datum: 10 november
Plaats: Walburgiskerk Arnhem
Tijd: 14.00 uur-16.00 uur
Toegang: €8,50 (met Gelrepas €4,25)
Aanmelden via: http://www.walburgisarnhem.nl/tickets/.

Het symposium wordt georganiseerd door de volgende organisaties:
D3rde Verdieping, Netwerk voor Levensvragen Arnhem, KBO-PCOB, Walburgis Arnhem, RK Parochie St. Eusebius, PKN Velp. En mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Raad van Kerken, Protestantse Kerk Arnhem, Protestantse Kerk Velp en RK Parochie St.Eusebius.

Lutheravond in Salvatorkerk

In het kader van 500 jaar Luther is er dinsdag 24 oktober een speciale Lutheravond in de Salvatorkerk.

Paul van Lunteren vertelt deze avond iets over de tijd waarin Luther leefde en wat dat voor invloed heeft gehad op zijn leven.
Ook zal pastoor Gerben Zweers vertellen hoe hij als hedendaags rooms-katholiek aankijkt tegen Luther en zijn ‘erfenis’.

Dominee Pierre Eijgenraam zal deze avond enkele korte teksten van Luther lezen en bespreken. Daarnaast zal Kees van Keulen het hebben over het liedrepetoire van Luther.

De avond begint om 18.30 uur.

 

 

Margreet Blanken over Etty Hillesum

Op dinsdag 10 oktober om 19.30 uur komt actrice Margreet Blanken naar de Parkstraatgemeente (Parkstraat 31a, Arnhem, toegang: vrijwillige bijdrage). Zij zal een opname laten zien van haar solovoorstelling ‘Etty’, over Etty Hillesum. Aansluitend gaat zij met de aanwezigen hierover in gesprek. Blanken is bekend van onder andere Toneelgroep Theater in Arnhem en de TV-series ‘Medisch Centrum West’ en ‘Dokter Tinus’. Zij speelde de voorstelling ‘Etty’ ruim 300 keer van 2000 tot en met 2014.

Etty Hillesum begint in maart 1941, op 27-jarige leeftijd, met het schrijven van een dagboek, met de bedoeling “orde te scheppen in de innerlijke chaos”. Zij zoekt zichzelf en is daarbij genadeloos eerlijk. Met veel humor en zelfspot neemt zij haar doen en laten onder de loep en schrijft even openhartig over haar seksualiteit als over haar spiritualiteit. De dagboeken weerspiegelen haar persoonlijke groei en – paradoxaal – haar bevrijding, tegen de achtergrond van toenemende bedreiging en Jodenvervolging. Het belooft een interessante avond te worden!

Datum:             dinsdag 10 oktober 2017

Aanvang:         19.30 uur

Plaats:              Parkstraatkerk Arnhem, Parkstraat 31a (zijingang: Kastanjelaan 22e)

Toegang:         vrijwillige bijdrage