Paasviering voor 55+’ers in Opstandingskerk

Iedereen die boven de 55 jaar is, is van harte welkom bij de paasviering dinsdag 27 maart in de Opstandingskerk. Deze viering is voor iedereen, dus ook buren en kennissen zijn van harte welkom.
De deuren gaan om 15.30 uur open.

Licht 
Het officiële gedeelte begint om 16.00 uur met de paasliturgie ‘Tot het Licht ontwaakt’. In deze liturgie zingt Liesbeth Langeveld solo. Na de pauze vindt de boeiende videopresentatie door Jan Tuinman plaats over natuur en andere onderwerpen. Met een gezamenlijke broodmaaltijd besluiten we deze middag om ca. 18.30 uur.

Aanmelden
Aanmelden kan onder meer via de mail: W.Wieringa2@chello.nl (Grietje Wieringa).

Een gift geven? Dat kan door een storting op op gironr.
NL 72 INGB 0001018679 t.n.v. mevr. D. van Rheede-Wolven, Velp onder vermelding van ‘Paasgave’

Vieringen in aanloop naar Pasen

Komende week is het de Goede Week (dat zijn de laatste zeven dagen van de Veertigdagentijd). In aanloop naar Pasen houdt de PGA verschillende vieringen. Hier vindt u een overzicht van die vieringen.

Arnhem-Noord

De vieringen van de hele wijkgemeente Arnhem-Noord worden gehouden in de Diaconessenkerk, aangezien er deze week geen vieringen in de Opstandingskerk en
Bethlehemkerk zijn (met uitzondering van Paasmorgen 1 april). 

Maandag, dinsdag en woensdag 26-27-28 maart: korte vesper 
Elke avond is er een korte vesper in de Fliednerzaal, aanvang 19.30 uur.

Donderdag 29 maart, Witte Donderdag: Avondmaalsviering
Om 19.30 uur is er een viering in de kerkzaal waarin we samen – in navolging van
Jezus en zijn leerlingen – het Avondmaal vieren.

Vrijdag 30 maart, Goede Vrijdag: viering met liederen over lijdensevangelie 
In deze viering (19.30 uur, kerkzaal) horen en zingen we het lijdensevangelie
volgens Johannes. De cantorij verleent medewerking.

Zaterdag 31 maart, Paaswake: Paaswake met kindernevendienst
Deze viering is net als vorig jaar voorbereid met de kindernevendienst. We vieren aan het begin van de avond (als volgens bijbels begrip de nieuwe dag begint) het begin van het Paasfeest. De nieuwe Paaskaars wordt binnengebracht en we geven het licht aan elkaar door. De viering is om 19.00 uur zodat ook de jongere kinderen erbij aanwezig kunnen zijn.

Zondag 1 april, Paasmorgen: Paasviering
Deze dag zijn er diensten in de drie kerken van Noord (Bethlehemkerk, Opstandingskerk en de Diaconessenkerk). In alle kerken begint de dienst om 10.00 uur

Arnhem-Zuid

De vieringen zijn in De Kandelaar en in de Salvatorkerk. 

Zondag 25 maart, Palmzondag: dienst in Salvatorkerk en Kandelaar
Op zondag 25 maart is er zowel dienst in De Kandelaar als de Salvatorkerk. In De Kandelaar is er ook tienerkerk.

Maandag 26 maart: vesper
Om 19.30 uur is er een vesper in de Salvatorkerk. Taco Bos gaat voor.

Dinsdag 27 maart: vesper
Om 19.30 uur is er een vesper in de Salvatorkerk. Henk Wunderink gaat voor.

Woensdag 28 maart: vesper
Om 19.30 uur is er een vesper in de Salvatorkerk met Paul van Lunteren.

Donderdag 29 maart, Witte Donderdag: Avondsmaalviering
Om 19.30 uur is er een dienst in de Salvatorkerk. We vieren dan het Heilig Avondmaal.

Vrijdag 30 maart, Goede Vrijdag: dienst in Salvatorkerk 
Om 19.30 uur is er een dienst in de Salvatorkerk. De cantorij werkt hieraan mee.

Zaterdag 31 maart, Paaswake: Paaswake in Salvatorkerk 
De Paaswake op zaterdag 31 maart is om 21.00 uur in
de Salvatorkerk.

Zondag 1 april, Paasmorgen: Paasviering in De Kandelaar 
De Paasmorgendienst op zondag 1 april is in De Kandelaar. De cantorij werkt hieraan mee.

 

Stilte brengt je bij de kern

Hoe kunnen we ons staande houden in alle drukte? Voor het voorjaarstijdschrift ‘Sta op’ spraken we met de bewoners van het Stadsklooster Arnhem. Dit klooster biedt een toevluchtsoord voor mensen die even willen ontsnappen aan de dagelijkse hectiek. In het huis aan de Apeldoornseweg kunnen Arnhemmers hier elke dag terecht voor rust en gebed.

Lees meer

Voorjaarstijdschrift over thema opstaan

De Protestantse Gemeente te Arnhem heeft voor de inwoners van Arnhem een speciaal voorjaarstijdschrift ontwikkeld: ‘Sta op’. Vanaf vrijdag 16 maart zijn de bladen verkrijgbaar bij verschillende afgiftepunten. Het doel van het tijdschrift is om mensen op een laagdrempelige manier te laten nadenken over zingeving in relatie tot het christelijk geloof.

Opstaan
De verschillende betekenissen van het woord opstaan staan centraal in dit nummer. Pionier Gertjan de Vink deelt in een persoonlijk verhaal iets over de tegenslagen in zijn leven en zijn kijk op het paasverhaal.
Ook is het verhaal van Jeugdwerker Jan Jager te lezen, die met verschillende jongeren sprak over het thema opstaan. Daarnaast zijn kunstenaars uit de wijk Schuytgraaf in beeld gebracht met hun ochtendrituelen.

Het is de tweede keer dat de PGA een tijdschrift uitbrengt rond Pasen. Vorig jaar was het thema ‘hoop’.

Het tijdschrift is gratis af te halen bij het Rozet, het Kerkelijk Bureau (Rosendaalseweg 507) en de wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Arnhem.

Meer informatie over het tijdschrift? Kijk kan op pgarnhem.nl/voorjaarstijdschrift2018

Afscheidsviering Anja Vogelzang 18 maart

, ,

De Algemene Kerkenraad nodigt u uit voor het afscheid van ds. Anja Vogelzang op zondag 18 maart 2018. De viering, waarin ds. Anja Vogelzang zelf voor zal gaan, begint om 10.15 uur en vindt plaats in de Eusebiuskerk.

Lees meer

Kerkcafe in Salvatorkerk

, ,

Christen zijn en politiek actief, gaat dat samen? Zo ja, hoe dan?

Vrijdag 9 maart staat deze vraag centraal. Er zijn mensen uitgenodigd die actief lid zijn van een christelijke gemeenschap en die lid zijn van een politieke partij in de gemeente Arnhem.

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen richten we ons op vragen als: heeft het christen zijn invloed op je politieke keuze, waarom juist een christelijke partij, waarom juist geen christelijke partij of wat zijn de afwegingen van politieke keuzes en in hoeverre heeft je christen zijn daar invloed op?

Na een inleiding waarin ruimte is voor de uitgenodigde mensen willen we met alle bezoekers in gesprek en is er ruimte voor stellen van vragen en discussie aan de hand van stellingen.

Inloop vanaf half 8.
De avond begint om 20.00 uur en met een informele uitloop hopen we iets na half 10 af te sluiten.

De Salvatorkerk staat aan het Salvatorplein in Arnhem.

 

Concertlezing Palestrina in Parkstraatkerk

Op zondagmiddag 11 maart zingt Huygens Vocaal Ensemble, onder leiding van Hans Tijssen, in de Parkstraatkerk. Op deze middag worden er delen uit de Missa brevis (‘korte mis’) van G.P. da Palestrina gezongen.

Betekenis
Dominee Marieke Fernhout zal tussen de muziekstukken door vertellen over de betekenis van de verschillende delen van de mis en hun onderlinge samenhang.

Toegang is 5 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de ingang of via de website www.parkstraatgemeente.nl.

Wereldwinkel
Voor en na de concertlezing is er een kraam met Wereldwinkelartikelen.

Datum: zondag 11 maart 2018
Aanvang: 15:00 uur
Plaats: Parkstraatkerk Arnhem, Parkstraat 31a (zijingang: Kastanjelaan 22e)
Toegang: 5,-

Rituelen geven structuur om tot mezelf te komen

Elk jaar bedenkt Gryt Bouma weer opnieuw hoe ze mee wil doen aan de vastentijd. “Het mag me wat kosten. In tijd, geld, spullen of aandacht. Het is de bedoeling om wat van mezelf weg te geven. Dit jaar heb ik met mezelf afgesproken om mensen te bezoeken waarbij ik vaak denk: die moet ik nodig eens bellen of wat extra aandacht geven.”

Rijst

Daarnaast organiseert ze in deze weken ook de oecumenische rijstmaaltijden in Arnhem. “We eten rijst met zout of suiker. Het geld dat we uitsparen van een gewone maaltijd geven we aan een gekozen project.” Ook leest Gryt in deze periode dagelijks uit de veertigdagenkalender en probeert ze in de Stille Week elke avond bij het avondgebed of -dienst te zijn.

Structuur
“Tot nu toe gaat het goed. Ik vind het fijn om zo onderweg naar Pasen te zijn. Het helpt mij om tijd en rust te nemen in de tijd voor Pasen. Het voelt niet goed om zonder voorbereiding in één keer in Pasen te vallen. De rituelen geven mij structuur om tot mezelf te komen, te reflecteren en niet zomaar door te denderen. Mijn drijfveer is om te doen zoals Jezus deed. Dus iets barmhartiger, geduldiger, aandachtiger en dankbaarder te zijn.”

Moeite
“Mijn tip? Kies vooral iets wat bij je past en waar je wat moeite voor moet doen. Het geeft energie om te voelen dat je hier en daar een verschilletje kunt maken.”

Ik heb weer vertrouwen in de toekomst

Dood en opstanding. Wat heeft het oude paasverhaal van Jezus ons vandaag eigenlijk nog te zeggen? Voor Gertjan de Vink is dat de afgelopen maanden heel concreet geworden: “Pasen vertelt me dat mooie plannen soms doorgestreept worden.”  Lees meer

Vasten? Overvraag jezelf dan niet

Doe je de komende periode mee met de vastentijd? Houd het dan vooral klein. Dat is één van de tips die dominee Pierre Eijgenraam meegeeft.

“Je kunt beter iets kleins doen wat je kunt volhouden dan iets groots wat je na twee of drie dagen alweer opgeeft. Overvraag jezelf niet”, zegt Pierre. Een andere tip die hij meegeeft, is om het vasten positief te houden. “Het gaat om de eerste plaats niet om wat je nalaat, maar vooral om wat je erdoor hoopt te kunnen vinden of ervaren.”

Alcohol
Wat hij zelf met de vastentijd doet? “Aan mijn omvang is wel te zien dat ik niet zo goed ben in vasten, maar ik houd mezelf voor dat vasten méér is dan alleen maar dingen niet doen. Het heeft voor mij ook te maken met bezinning, dichter bij de kern komen en loslaten van wat overbodig is. Ik heb voor deze periode met mezelf afgesproken: geen alcohol, meer boslucht en een dagelijkse portie Psalmen.”

Goed gevoel
“Tot nu toe gaat het redelijk goed. De geest is gewillig. Het lukt me om een paar keer per week alleen of met mijn echtgenote een uurtje te gaan wandelen in het bos. Dat ontspant, geeft een goed gevoel en het helpt om de gedachten te ordenen of om eens goed bij te praten. De Psalmen fascineren mij al heel lang, als poëzie en als gebeden. Elke dag lees ik er wel twee of drie en/of ik luister naar muziek. Wat de alcohol betreft: na een lange vergadering drink ik weleens een biertje of een wijntje om weer ‘bij te komen’. Dat doe ik in deze periode alleen op één avond in het weekend. Op de zondag hoeft men niet te vasten en voor mij is dat de vrijdagavond.”

Verzoeking
“Door te vasten proberen we heel bescheiden een beetje met Jezus mee te doen. Niet voor niets wordt er op de eerste zondag in de kerk altijd het verhaal gelezen van de verzoeking in de woestijn. In principe is het natuurlijk ook mogelijk om in een andere periode te vasten, bijvoorbeeld in de Adventstijd, op nieuwjaarsdag of op een vaste dag in de week, zoals katholieke medegelovigen dat doen/deden op de vrijdag.”

Droge rijst
“Voor moslims die vasten in de ramadan heb ik het grootste respect. Ik heb zelf kennissen die moslim zijn. Mooi vind ik dat het voor hen vaak ook een tijd van bezinning is en van samenzijn met familie en vrienden. Ik moet ook denken aan de rijstmaaltijden in onze kerk, waarbij mensen samenkomen en droge rijst eten als maaltijd. Een andere goede vind ik ook dat er mensen zijn die maar één keer per dag hun mail bekijken of ’s avonds de computer niet meer aanzetten.”

Intense ervaring
“Zelf lukt het vasten mij het ene jaar beter dan het andere. Ik heb ooit gevast van Witte Donderdag tot Pasen door helemaal niet te eten en alleen maar water en thee te drinken. Dat was een intense en hele mooie ervaring.”