boek-hervormd-arnhem

Door omstandigheden is de lezing verplaatst naar een ander moment.

Paul van Lunteren schreef het boek Hervormd Arnhem – Ontwikkeling van een gemeenschap, 1816-1998. Hij is een enthousiast verteller en geeft op een nader te bepalen datum een lezing over zijn boek. Deze lezing is een initiatief van het Arnhems Historisch Genootschap Prodesse Conamur.

Omdat het dit jaar 100 jaar geleden is dat hij is overleden, wordt er op zaterdag 15 oktober 2016 om 14:00 uur in het Sint Petersgasthuis, Rijnstraat 71 in Arnhem een minisymposium gehouden over ds. A.S. Talma. Direct na afloop van het minisymposium zal er bij de Eusebiuskerk een kantstrook worden onthuld waarop wordt vermeld dat ds. Talma op 20 oktober 1901 in de Eusebiuskerk afscheid nam van Arnhem omdat hij was verkozen tot lid van de Tweede Kamer en dat hij als minister de grondslag legde voor ons huidige sociale verzekeringsstelsel.
Ds. Aritius Sybrandus (Syb) Talma was van 1895 tot 1901 predikant van de Hervormde Gemeente Arnhem. Van 1901 was hij namens het kiesdistrict Tietjerksteradeel lid van de Tweede Kamer voor de Anti-Revolutionaire Partij (ARP). In 1908 werd hij Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel in het kabinet Heemskerk. Als minister was hij onder andere verantwoordelijk voor de totstandkoming van de Invaliditeits- en ouderdomswet. Ruim honderdduizend arbeiders van 70 jaar en ouder ontvingen vanaf 9 december 1913 wekelijks een ouderdomsrente van de overheid (twee gulden voor een alleenstaande en drie gulden voor een echtpaar). Talma’s ouderdomsrente was de eerste stap op weg naar collectieve pensioenvoorzieningen in Nederland. Verder speelde Talma een belangrijke rol in het Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium en bij de totstandkoming van het CNV.
266px-as_talma
De volgende sprekers zullen een bijdrage leveren aan het symposium:
• Gerard van Krieken, één van de biografen van ds. Talma
• Prof. dr. Herman Noordegraaf, hoogleraar Diaconiewetenschap aan de Protestantse Theologische Universiteit
• Drs. Paul van Lunteren schrijver van het boek Hervormd Arnhem (1816-1998)
• Maurice van Limmen, voorzitter van het CNV

Aan de deelnemers aan het symposium wordt een bijdrage van € 10,– gevraagd. Zij krijgen daarvoor later dit jaar een boekje met de teksten van de symposiumbijdragen en de tekst van de door ds. Talma geschreven brochure ‘De vrijheid van den arbeidenden stand’.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via talma.in.arnhem@gmail.com
01340m

 Ook in 2016 is er weer een Monnik Mysterie!

Help je mee het nieuwe raadsel op te lossen?

monnikmysterie

Kom zaterdagavond  8 oktober tussen 17.30 en 21.30 uur naar Scouting St. Christoforus. Deze nacht is bij uitstek geschikt om het raadsel te ontwarren. Een raadsel dat ik die nacht met jullie zal delen. Na een middeleeuwse maaltijd zoeken we in het donker naar de oplossing die al eeuwen op zich laat wachten… Trek oude kleren aan want het zal een barre tocht worden. Aan het einde van de avond, als de queeste succesvol was, zullen we dat bij het kampvuur vieren.

Gegroet,  Dionysius

 

Belangrijke gegevens

Datum: zaterdagavond 8 oktober

Adres:  Monnikensteeg 4, Arnhem

Start: om 17.30 uur met eten om 19.00 uur begint het mysterie

Einde: ca. 21.30 uur

We zoeken nog hulp van ouders en grote broers of zussen.

Je kunt je hier aanmelden

kampvuur

DeKandelaar

Donderdag 29 september om 20.00 uur in de Kandelaar praten met leeftijdgenoten over geloof en leven. Je bent van harte welkom. Voor informatie kun je contact opnemen met elsje.pot@pgarnhem.nl

og-2

Op 2 oktober om 14.30 uur ben je welkom. Locatie: de stadsboerderij Presikhaaf. Samen met je kind spelenderwijs bezig zijn met het bijbelverhaal, deze keer: de ark van Noach. Ontdek het verhaal door te doen (van spel, knutselen, speuren), de vertelling en samen delen.

Basiscursus geloofsopvoeding < 12 jaar image

Geloofsopvoeding, hoe doe je dat? Hoe geef je inhoud en vorm aan de geloofsvoeding van je kind of kinderen in het leven van alledag? Samen met andere ouders in gesprek over het geloof. Over wat je thuis zelf hebt meegekregen, of misschien wel niet hebt meegekregen, en hoe jij dit wilt doorgeven aan je kind of kinderen. Inclusief alle moeilijke kindervragen, verschillen in geloof en rituelen thuis, enzovoort.
In samenwerking met het Stadspastoraat organiseert de Protestantse Gemeente Arnhem vier avonden om met elkaar van gedachten over deze vragen en thema’s te wisselen.
Wees welkom! Je kunt je opgeven via www.stadspastoraatarnhem.nl (Cursussen en workshops).
Begeleiding: Elsje Pot is stadspredikant van de PGA, de Protestantse Gemeente van Arnhem. Caroline Koers is moeder van twee kinderen, werkzaam in de zorg en betrokken bij de Opstandingskerk (Arnhem- Noord).

Omdat er onvoldoende aanmeldingen zijn, gaat de cursus (nog) niet van start. Ben je geïnteresseerd, meld het bij elsje.pot@pgarnhem.nl mogelijk kunnen we in een later stadium nog eens een poging ondernemen.

IMG_3260

Zin op Zondag gaat dit seizoen over dilemma’s.

Waar laten we ‘onze’ vluchtelingen?
Wat doe je als gemeente als het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers jou vraagt 400 vluchtelingen op te vangen in De Koepel, voormalig Huis van Bewaring?
Wij vragen het Henk Kok, in 2015 wethouder in Arnhem (Duurzaamheid, Zorg en Welzijn – voor GroenLinks). Dilemma’s: wanneer en hoe informeer je de burgers? Wat zeg je en zijn er ook dingen die je niet zegt? Welke locatie kies je en waarom? Wat als vluchtelingen andere vluchtelingen discrimineren (vgl. Heumens-oord), hun normen en waarden botsen met die van ons land (lees: de grondwet)?
Over de dilemma’s rond vluchtelingenopvang. Eén week vóór de herdenking van de Slag om Arnhem, toen veel Arnhemmers moesten vluchten naar elders.

inleiding: Henk Kok en Mariël Hutten zondag 11 september 2016
tijd: 15:00-16:30 uur
plaats: Auditorium Rozet
kosten: vrijwillige bijdrage (richtbedrag € 8)

Op 5 juni vond de uitreiking van het eerste exemplaar van het boek ‘Hervormd Arnhem 1816- 1998’ plaats.

Paul boekpresentatie

Het boek ‘Hervormd Arnhem 1816-1998’ is t/m september te koop voor € 10.00 op het kerkelijk bureau:

Rosendaalseweg 507, 6824 KL Arnhem

Tel. 026-4420987 (Op werkdagen van 8.00-12.30 uur)

kb@protestantsekerkarnhem.nl

winkelwaarde € 19.95.

 

Ook hebben alle wijken enkele exemplaren ontvangen voor de verkoop via hun wijk.

Er hoeft niet contant te worden afgerekend en kan een incasso machtiging worden getekend.

 

Het boek is ook in de boekwinkel te koop en te bestellen: ISBN 978-90-817851-6-7.

De prijs is daar echter € 19.95.

 

IMG_2957
Aanstaande donderdag 26 mei komen we weer bij elkaar om 20.00 uur in de Kandelaar. In april spraken wij over vrijheid van meningsuiting, hoe ver gaat dat? Raakt het ons, als geloof belachelijk wordt gemaakt? Durven we zelf alles te zeggen wat we denken? We proberen met onze onderwerpen aan te sluiten bij de actualiteit. De ene keer loopt dat via een bijbeltekst, een andere keer via berichten op Facebook, de krant of tv. Belangstelling? Kom gerust.

KP-6
Ook het informatieblad van de kerk kleurt roze!